Dodajte na zacetni zaslon!

poslovni rezultatiPoslovni rezultati mobilnih operaterjev ter internetnih ponudnikov v Sloveniji od leta 1997 naprej. Prikaz čistega dobička, EBIT, EBITDA in dividende!
 
Operaterji: Telekom Slovenije, A1 (A1, bob), Telemach, T-2, Izimobil, HoT, SoftNET mobil, Me2, Ventocom
 

poslovni rezultati

 
Slovarček finančnih izrazov
EBITDA celoten dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo / dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
EBIT celoten dobiček pred obrestmi in davki / dobiček iz poslovanja
čisti poslovni izid celoten dobiček / dobiček iz poslovanja z obrestmi in davki

2017

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izidPrenesen dobiček/izguba prejšnjih letDividende
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. - +37.015.000 € -
A1 A1 Slovenija d.d.
preimenovan iz Si.mobil d.o.o.
- +76.902.250 € -
bob
Telemach Telemach d.o.o. - +64.676.338 € -
T-2 T - 2 d.o.o. - - -
SP (punudniki storitev)
SoftNET mobil SoftNET d.o.o. - +669.001 € -
Me2 Mega M d.o.o. - +248.148 € -
Ventocom Ventocom.SI d.o.o. - -135.957 € -
Izimobil Izi mobil d.d. - -756.194 € -
Preprodaja paketov
HoT HOT mobil d.o.o. - -6.418 € -
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +50.778.000 € +10.198.000 € 179.872.000 €
A1 A1 Slovenija d.d. +12.100.000 € +3.700.000 € 52.900.000 €
bob

2016

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izidPrenesen dobiček/izguba prejšnjih letDividende
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d.
pripojen Debitel d.d.
+39.940.000 € +29.602.000 € 32.527.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d.
pripojen Amis d.o.o.
+21.544.777 € +54.813.911 € 0 €
bob
Telemach Telemach d.o.o.
preimenovan iz Telemach Mobil d.o.o. ter pripojen Telemach d.o.o.
+4.568.227 € +60.108.111 € 0 €
T-2 T - 2 d.o.o. - -15.089.375 € -
SP (punudniki storitev)
Me2 Mega M d.o.o. +85.110 € +163.038 € 0 €
Izimobil Izi mobil d.d. -441.825 € -314.369 € 0 €
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d.
pripojen Debitel d.d.
+199.264.000 € +36.122.000 € 701.748.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d.
pripojen Amis d.o.o.
+53.310.000 € +22.600.000 € 204.690.000 €
bob
Telemach Telemach d.o.o.
preimenovan iz Telemach Mobil d.o.o. ter pripojen Telemach d.o.o.
- - 172.569.901 €
T-2 T - 2 d.o.o. - - -
SP (punudniki storitev)
Me2 Mega M d.o.o. - - 2.122.646 €
Izimobil Izi mobil d.d. +70.085 € -52.763 € 4.167.825 €
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +157.089.000 € +34.679.000 € 522.505.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +42.700.000 € +18.700.000 € 159.000.000 €
bob
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +105.248.000 € +23.508.000 € 347.788.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +26.600.000 € +11.700.000 € 104.000.000 €
bob
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +51.855.000 € +12.930.000 € 175.991.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +14.000.000 € +6.500.000 € 51.700.000 €
bob

2015

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izidPrenesen dobiček/izguba prejšnjih letDividende
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +68.095.000 € +23.681.000 € 65.198.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +48.067.275 € * +6.746.636 € 0 €
bob
Telemach Mobil Telemach Mobil d.o.o.
preimenovan iz Tušmobil d.o.o.
-2.017.292 € -7.083.497 € 0 €
T-2 T - 2 d.o.o. +1.072.913 € -16.162.288 € 0 €
SP (punudniki storitev)
Telemach Telemach d.o.o. +6.540.087 € +23.887.431 € 0 €
Debitel Debitel d.d. +692.600 € +2.616.919 € 468.057 €
Izimobil Izi mobil d.d. -164.231 € -150.139 € 0 €
preprodaja paketov od MNO
AmisMobil Amis d.o.o. -929.514 € -9.211.541 € 0 €
* Si.mobil d.d. in Telekom Slovenije d.d. sta 29.12.2014 podpisala sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij. S tem se je Si.mobil odpovedal vsem tožbah, ki jih je vložil proti Telekomu Slovenije v preteklosti. V zameno je Telekom Slovenije Si.mobilu leta 2015 izplačal 30.000.000 €.
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +200.759.000 € +49.265.000 € 729.543.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +79.860.000 € +56.400.000 € 211.140.000 €
bob
Telemach Mobil Telemach Mobil d.o.o.
preimenovan iz Tušmobil d.o.o.
+7.795.623 € +525.948 € 74.465.889 €
T-2 T - 2 d.o.o. - - 59.780.053 €
SP (punudniki storitev)
Telemach Telemach d.o.o. +37.380.000 € +18.931.000 € 78.158.000 €
Debitel Debitel d.d. +2.035.000 € +724.000 € 14.816.000 €
Izimobil Izi mobil d.d. +487.786 € +351.997 € 4.196.438 €
preprodaja paketov od MNO
AmisMobil Amis d.o.o. - - 31.998.867 €
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +160.210.000 € +45.492.000 € 549.547.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +58.100.000 € +40.700.000 € 136.900.000 €
bob
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +104.372.000 € +25.935.000 € 364.604.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +42.600.000 € +31.300.000 € 88.100.000 €
bob
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +51.572.000 € +12.289.000 € 181.821.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +31.700.000 € +26.100.000 € 43.400.000 €
bob

2014

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izidPrenesen dobiček/izguba prejšnjih letDividende
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +1.594.000 € +43.126.000 € 65.055.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +36.700.826 € +45.810 € 30.000.000 €
bob
Tušmobil Tušmobil d.o.o. +4.431.062 € -11.514.559 € 0 €
T-2 T - 2 d.o.o. +679.298 € -18.933.472 € 0 €
SP (punudniki storitev)
Telemach Telemach d.o.o. +6.986.000 € +16.901.431 € 0 €
Debitel Debitel d.d. +915.535 € +2.169.441 € 720.281 €
Izimobil Izi mobil d.d. -86.273 € -63.852 € 0 €
preprodaja paketov od MNO
AmisMobil Amis d.o.o. +57.125 € -9.268.666 € 0 €
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +170.051.000 € +11.412.000 € 756.454.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +59.990.000 € +37.600.000 € 199.210.000 €
bob
Tušmobil Tušmobil d.o.o. +11.537.492 € +4.797.072 € 77.389.923 €
T-2 T - 2 d.o.o. +13.148.229 € +734.515 € 56.919.910 €
SP (punudniki storitev)
Telemach Telemach d.o.o. +41.633.000 € +19.337.000 € 85.017.000 €
Debitel Debitel d.d. +2.273.000 € +976.000 € 15.218.000 €
Izimobil Izi mobil d.d. +180.482 € +39.675 € 4.663.069 €
preprodaja paketov od MNO
AmisMobil Amis d.o.o. - - 31.854.174 €
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +162.796.000 € +47.749.000 € 579.336.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +48.600.000 € +31.600.000 € 152.800.000 €
bob
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +111.197.000 € +34.211.000 € 384.871.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +31.500.000 € +20.300.000 € 101.300.000 €
bob
Tušmobil Tušmobil d.o.o. +5.212.340 € +2.029.326 € 39.788.679 €
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +57.716.000 € +19.082.000 € 193.860.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +15.100.000 € +9.800.000 € 50.400.000 €
bob

2013

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izidPrenesen dobiček/izguba prejšnjih letDividende
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +52.562.000 € +78.609.000 € 78.556.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +31.768.404 € +12.731 € 31.300.000 €
bob
Tušmobil Tušmobil d.o.o. +2.021.194 € -13.535.753 € 0 €
T-2 T - 2 d.o.o. -3.504.468 € -15.429.004 € 0 €
SP (punudniki storitev)
Telemach Telemach d.o.o. +6.625.732 € +11.510.687 € 0 €
Debitel Debitel d.d. +720.281 € +2.169.441 € 926.846 €
Izimobil Izi mobil d.d. +8.580 € -51.796 € 0 €
preprodaja paketov od MNO
AmisMobil Amis d.o.o. +44.258 € -9.879.486 € 0 €
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Telekom Slovenije Telekom Slovenije d.d. +237.104.000 € +71.733.000 € 799.179.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +60.480.000 € +36.440.000 € 198.010.000 €
bob
Tušmobil Tušmobil d.o.o. +12.003.343 € +2.922.913 € 75.908.394 €
T-2 T - 2 d.o.o. +12.180.781 € -1.346.390 € 52.741.868 €
SP (punudniki storitev)
Telemach Telemach d.o.o. +33.934.000 € +14.965.000 € 75.457.000 €
Debitel Debitel d.d. +2.046.000 € +783.000 € 15.202.000 €
Izimobil Izi mobil d.d. +92.940 € -45.066 € 5.403.537 €
preprodaja paketov od MNO
AmisMobil Amis d.o.o. +4.050.937 € +44.258 € 32.047.315 €
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Mobitel Telekom Slovenije d.d. +188.651.000 € +63.382.000 € 599.105.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +46.300.000 € +29.400.000 € 147.600.000 €
bob
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Mobitel Telekom Slovenije d.d. +126.177.000 € +41.425.000 € 395.648.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +27.900.000 € +16.700.000 € 97.600.000 €
bob
Tušmobil Tušmobil d.o.o. +5.050.713 € +151.849 € 35.824.010 €
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Mobitel Telekom Slovenije d.d. +62.970.000 € +20.314.000 € 190.520.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +12.800.000 € +7.600.000 € 49.200.000 €
bob

2012

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izidPrenesen dobiček/izguba prejšnjih letDividende
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Mobitel Telekom Slovenije d.d. +43.464.000 € +103.699.000 € 45.538.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +29.669.004 € +48.162 € 29.700.000 €
bob
Tušmobil Tušmobil d.o.o. -2.991.795 € -10.543.958 € 0 €
T-2 T - 2 d.o.o. -3.336.070 € -12.092.934 € 0 €
SP (punudniki storitev)
Telemach Telemach d.o.o. +7.641.518 € -17.972.001 € 0 €
Debitel Debitel d.d. +931.252 € +3.147.492 € 982.457 €
Izimobil Izi mobil d.d. +206.365 € -258.161 € 0 €
preprodaja paketov od MNO
AmisMobil Amis d.o.o. +566.562 € -9.879.486 € 0 €
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
MNO (operaterji z infrastrukturo)
Mobitel Telekom Slovenije d.d. +241.454.000 € +62.308.000 € 785.123.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +59.100.000 € +36.850.000 € 190.120.022 €
bob
Tušmobil Tušmobil d.o.o. +9.245.403 € -2.093.782 € 72.166.431 €
T-2 T - 2 d.o.o. +11.836.301 € -1.746.067 € 50.965.428 €
SP (punudniki storitev)
Telemach Telemach d.o.o. +26.832.000 € +12.627.000 € 54.489.000 €
Debitel Debitel d.d. +2.388.000 € +1.041.000 € 17.578.018 €
Izimobil Izi mobil d.d. +664.688 € +532.206 € 6.227.033 €
preprodaja paketov od MNO
AmisMobil Amis d.o.o. +4.549.642 € +566.562 € 31.170.903 €
OperaterEBITDA
(jan-sep 2012)
EBITDA
(jan-sep 2011)
EBIT
(jan-sep 2012)
EBIT
(jan-sep 2011)
Mobitel
Telekom Slovenije d.d.
+198.437.000 € +210.260.000 € 63.209.000 € +63.813.000 €
Si.mobil
bob
Si.mobil d.d.
+44.200.000 € +39.100.000 € +28.800.000 € +22.900.000 €
OperaterEBITDA
(jan-jun 2012)
EBITDA
(jan-jun 2011)
EBIT
(jan-jun 2012)
EBIT
(jan-jun 2011)
Mobitel
Telekom Slovenije d.d.
+132.219.000 € +138.312.000 € 41.300.000 € +40.250.000 €
Si.mobil
bob
Si.mobil d.d.
+26.400.000 € +22.900.000 € +16.100.000 € +11.600.000 €
OperaterEBITDA
(jan-mar 2012)
EBITDA
(jan-mar 2011)
EBIT
(jan-mar 2012)
EBIT
(jan-mar 2011)
Mobitel
Telekom Slovenije d.d.
+68.684.000 € +72.490.000 € 22.744.000 € +22.922.000 €
Si.mobil
bob
Si.mobil d.d.
+12.100.000 € +10.900.000 € +6.900.000 € +5.800.000 €

2011

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izidPrenesen dobiček/izguba prejšnjih letDividende
Mobitel Telekom Slovenije d.d.
s 1. 7. 2011 pripojil Mobitel d.d.
+34.011.000 € +102.287.000 € 22.336.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +25.743.727 € +4.435 € 25.700.000 €
bob
Debitel Debitel d.d. +984.715 € +3.659.633 € 1.496.856 €
Izimobil Izi mobil d.d. +901.801 € -1.145.390 € 0 €
Tušmobil Tušmobil d.o.o. -9.732.074 € -10.811.844 € 0 €
T-2 T - 2 d.o.o. -12.092.934 € -74.737.002 € 0 €
OperaterPodjetjeEBITDAEBITČisti prihodki
Mobitel Telekom Slovenije d.d.
s 1. 7. 2011 pripojil Mobitel d.d.
+255.616.000 € +63.250.000 € 815.085.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +53.650.000 € +32.780.000 € 185.573.738 €
bob
Debitel Debitel d.d. +2.245.000 € +1.115.000 € 18.566.186 €
Izimobil Izi mobil d.d. +458.827 € +370.323 € 6.665.258 €
Tušmobil Tušmobil d.o.o. +2.715.699 € -8.750.693 € 64.022.561 €
T-2 T - 2 d.o.o. +7.562.881 € -4.958.327 € 48.464.197 €
OperaterEBITDA
(jan-sep 2011)
EBITDA
(jan-sep 2010)
EBIT
(jan-sep 2011)
EBIT
(jan-sep 2010)
Mobitel
Telekom Slovenije d.d.
+210.260.000 € +197.393.000 € +63.813.000 € +36.451.000 €
Si.mobil
Si.mobil d.d.
+39.100.000 € +35.300.000 € +22.900.000 € +19.600.000 €
OperaterEBITDA
(jan-jun 2011)
EBITDA
(jan-jun 2010)
EBIT
(jan-jun 2011)
EBIT
(jan-jun 2010)
Mobitel
Mobitel d.d.
+57.428.000 € +58.363.000 € +24.081.000 € +21.811.000 €
Si.mobil
Si.mobil d.d.
+22.900.000 € +23.100.000 € +11.600.000 € +12.700.000 €
OperaterEBITDA
(jan-mar 2011)
EBITDA
(jan-mar 2010)
EBIT
(jan-mar 2011)
EBIT
(jan-mar 2010)
Mobitel
Mobitel d.d.
+30.085.000 € +28.817.000 € ni podatka +10.528.000 €
Si.mobil
Si.mobil d.d.
+10.900.000 € +11.500.000 € +5.800.000 € +6.300.000 €

2010

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izidPrenesen dobiček/izguba prejšnjih letDividende
Mobitel Mobitel d.d. +37.352.000 € +48.395.000 € 39.000.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +19.825.752 € -9.821.317 € 10.000.000 €
Debitel Debitel d.d. +881.350 € +4.275.139 € 1.496.856 €
Izimobil Izi mobil d.d. -389.301 € -756.089 € -
Tušmobil Tušmobil d.o.o. -10.811.844 € 0 € -
T-2 T - 2 d.o.o. -74.324.256 € -412.747 € -
OperaterPodjetjeEBITDAEBITOpombe
Mobitel Mobitel d.d. +120.284.000 € +48.024.000 € -
Si.mobil Si.mobil d.d. +43.450.000 € +24.730.000 € -
Debitel Debitel d.d. +2.017.000 € +975.000 € -
Izimobil Izi mobil d.d. +1.507.888 € +1.451.237 € -
Tušmobil Tušmobil d.o.o. -198.856 € -10.856.017 € -
T-2 T - 2 d.o.o. -31.604.959 € -44.250.578 € -
OperaterEBITDA
(jan-sep 2010)
EBITDA
(jan-sep 2009)
EBIT
(jan-sep 2010)
EBIT
(jan-sep 2009)
Mobitel
Mobitel d.d.
+91.445.000 € +95.763.000 € +36.842.000 € +40.023.000 €
Si.mobil
Si.mobil d.d.
+35.300.000 € +35.400.000 € +19.600.000 € +18.300.000 €
OperaterEBITDA
(jan-jun 2010)
EBITDA
(jan-jun 2009)
EBIT
(jan-jun 2010)
EBIT
(jan-jun 2009)
Mobitel
Mobitel d.d.
+58.363.000 € +63.846.000 € +21.811.000 € +26.156.000 €
Si.mobil
Si.mobil d.d.
+23.200.000 € +21.700.000 € +12.700.000 € ni podatka
OperaterEBITDA
(jan-mar 2010)
EBITDA
(jan-mar 2009)
EBIT
(jan-mar 2010)
EBIT
(jan-mar 2009)
Mobitel
Mobitel d.d.
+28.817.000 € +32.985.000 € +10.528.000 € +13.818.000 €
Si.mobil
Si.mobil d.d.
+11.500.000 € +10.300.000 € +6.300.000 € ni podatka

2009

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izidPrenesen dobiček/izguba prejšnjih letDividende
Mobitel Mobitel d.d. +41.153.000 € +57.181.000 € 50.000.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +22.798.799 € -35.849.495 € -
Debitel Debitel d.d. +1.011.574 € +6.878.264 € 3.614.699 €
Izimobil Izi mobil d.d. -196.505 € -559.584 € -
T-2 T - 2 d.o.o. -24.098.567 € 0 € -
Tušmobil Tušmobil d.o.o.
s 1. 6. 2009 pripojil Tuš Telekom
-25.647.739 € 0 € -
OperaterPodjetjeEBITDAEBITOpombe
Mobitel Mobitel d.d. +127.339.000 € +53.458.000 € -
Si.mobil Si.mobil d.d. +47.090.000 € +29.050.000 € -
Debitel Debitel d.d. +2.216.000 € +982.000 € -
Izimobil Izi mobil d.d. +928.284 € +866.087 € -
T-2 T - 2 d.o.o. -3.955.976 € -16.054.956 € -
Tušmobil Tušmobil d.o.o.
s 1. 6. 2009 pripojil Tuš Telekom
-15.895.706 € -25.191.587 € -
OperaterEBITDA
(jan-sep 2009)
EBITDA
(jan-sep 2008)
EBIT
(jan-sep 2009)
EBIT
(jan-sep 2008)
Mobitel
Mobitel d.d.
+95.763.000 € +125.747.000 € +40.023.000 € +69.851.000 €
Si.mobil
Si.mobil d.d.
+35.400.000 € +47.200.000 € ni podatka ni podatka
OperaterEBITDA
(jan-jun 2009)
EBITDA
(jan-jun 2008)
EBIT
(jan-jun 2009)
EBIT
(jan-jun 2008)
Mobitel
Mobitel d.d.
+63.846.000 € +83.033.000 € +26.156.000 € +45.990.000 €
Si.mobil
Si.mobil d.d.
+21.700.000 € +30.200.000 € ni podatka ni podatka
OperaterEBITDA
(jan-mar 2009)
EBITDA
(jan-mar 2008)
EBIT
(jan-mar 2009)
EBIT
(jan-mar 2008)
Mobitel
Mobitel d.d.
+32.985.000 € +42.611.000 € +13.818.000 € +24.422.000 €
Si.mobil
Si.mobil d.d.
+10.300.000 € +14.700.000 € ni podatka ni podatka

2008

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izidPrenesen dobiček/izguba prejšnjih letDividende
Mobitel Mobitel d.d. +58.955.000 € +56.567.000 € 56.567.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +32.070.584 € -67.920.079 € -
Debitel Debitel d.d. +1.611.744 € +5.345.302 € 78.782 €
Izimobil Izi mobil d.d. +116.427 € -666.970 € -
Tušmobil Tušmobil d.o.o. -21.756.709 € -14.198.259 € -
T-2 T - 2 d.o.o. -25.207.771 € -36.428.902 € -

2007

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izidPrenesen dobiček/izguba prejšnjih letDividende
Mobitel Mobitel d.d. +50.602.000 € +45.383.000 € 34.531.000 €
Si.mobil Si.mobil d.d. +25.424.096 € -93.344.174 € -
Debitel Debitel d.d. +1.409.223 € +4.010.501 € 78.782 €
Izimobil Izi mobil d.d. +70.544 € -737.248 € -
Tušmobil Tušmobil d.o.o. -13.400.441 € -797.818 € -
T-2 T - 2 d.o.o. -18.743.383 € -17.685.519 € -

2006

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izid
Mobitel Mobitel d.d. +44.308.128 € (+10.618.000.000 SIT)
Si.mobil Si.mobil d.d. +9.325.901 € (+2.234.859.000 SIT)
Tušmobil Tušmobil d.o.o. -797.818 € (-191.189.105 SIT)
Vega 070 Western Wireless International d.o.o. ni podatka *

* Vega 070 je imela ob odhodu iz trga za okoli 170.000.000 € totalne izgube.

2005

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izid
Mobitel Mobitel d.d. +43.844.934 € (+10.507.000.000 SIT)
Si.mobil Si.mobil d.d. +2.950.008 € (+706.940.000 SIT)
Vega 070 Western Wireless International d.o.o. -38.890.502 € (-9.319.720.000 SIT)

2004

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izid
Mobitel Mobitel d.d. +25.335.536 € (+6.071.408.000 SIT)
Si.mobil Si.mobil d.d. -5.110.695 € (-1.224.727.000 SIT)

2003

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izid
Mobitel Mobitel d.d. +16.618.431 € (+3.982.441.000 SIT)
Si.mobil Si.mobil d.d. -21.763.240 € (-5.215.343.000 SIT)

2002

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izid
Mobitel Mobitel d.d. +12.555.988 € (+3.008.917.000 SIT)
Si.mobil Si.mobil d.d. -30.834.798 € (-7.389.251.000 SIT)

2001

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izid
Mobitel Mobitel d.d. +15.399.808 € (+3.690.410.000 SIT)
Si.mobil Si.mobil d.d. -22.412.760 € (-5.370.994.000 SIT)

2000

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izid
Mobitel Mobitel d.d. +20.423.497 € (+4.894.287.000 SIT)
Si.mobil Si.mobil d.d. -21.900.446 € (-5.248.223.000 SIT)

1999

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izid
Mobitel Mobitel d.d. +13.366.666 € (+3.203.188.000 SIT)
Si.mobil Si.mobil d.d. -7.495.664 € (-1.796.261.000 SIT)

1998

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izid
Mobitel Mobitel d.d. +16.828.346 € (+4.032.745.000 SIT)

1997

 
OperaterPodjetjeČisti poslovni izid
Mobitel Mobitel d.d. +7.758.345 € (+1.859.210.000 SIT)
Telekom Slovenije
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Bob
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Spar Mobil
spletna stran klicni center e-mail
SoftNET mobil
spletna stran klicni center e-mail
Google Pay
A1
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Izimobil
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Hip mobil
spletna stran klicni center e-mail
Ventocom
spletna stran e-mail
Apple Pay
Telemach
spletna stranklicni center e-mail Facebook YouTube
T-2
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
HoT - Hofer Telekom
spletna stran klicni center e-mail
Garmin Pay
Me2
spletna stran klicni center e-mail

donacije