Dodajte na zacetni zaslon!

GSM kode za vse mobilne operaterje v Sloveniji. Izberite si kodo, ki jih potrebujete za svoj telefon.

Operaterji: Telekom, A1 (A1, bob), Telemach, T-2, Izimobil, HoT - Hofer Telekom, Spar Mobil, Hip Mobil, Me2, SoftNET mobil

Splošne kode

 

IMEI
Izpiši IMEI: *#06#

Prikrita/skrita številka
Prikrita/skrita številka - samo za en klic: #31#
Prikrita/skrita številka - za določen klic: #31#[številka] [kliči]

Varnost
Zamenjava kode za zaporo klicev: **03*[stara koda]*[nova koda]*[nova koda]# [kliči]
Zamenjava kode za zaporo klicev: **03*330*[stara koda]*[nova koda]*[nova koda]# [kliči]
Zamenjava PIN številke: **04*[stari PIN]*[novi PIN]*[novi PIN]# [kliči]
Zamenjava PIN2 številke: **042*[stari PIN2]*[novi PIN2]*[novi PIN2]# [kliči]
Odkleni PIN številko: **05*[PUK]*[novi PIN]*[novi PIN]# [kliči]
Odkleni PIN2 številko: **052*[PUK2]*[novi PIN2]*[novi PIN2]# [kliči]

Preusmeritev klicev

 

Brezpogojno
Aktiviraj: **21*[številka]# [kliči]
Deaktiviraj: ##21# [kliči]
Preveri status: *#21# [kliči]

Z zakasnitvijo
Aktiviraj: **002*[številka]**[5 do 30 sekund]# [kliči]
Deaktiviraj: ##002# [kliči]
Preveri status: *#002# [kliči]

Pogojno
Aktiviraj: **004*[številka]**[5 do 30 sekund]# [kliči]
Deaktiviraj: ##004# [kliči]
Preveri status: *#004# [kliči]

Če ne dvignemo
Aktiviraj: **61*[številka]**[5 do 30 sekund]# [kliči]
Deaktiviraj: ##61# [kliči]
Preveri status: *#61# [kliči]

Če smo nedosegljivi
Aktiviraj: **62*[številka]# [kliči]
Deaktiviraj: ##62# [kliči]
Preveri status: *#62# [kliči]

Pri zasedeni liniji
Aktiviraj: **67*[številka]# [kliči]
Deaktiviraj: ##67# [kliči]
Preveri status: *#67# [kliči]

Briši vse preusmeritve
##002# [kliči]

Zapora klicev

 

Ponavadi je privzeta koda 0000 ali 1234.

Zapora vseh odhodnih klicev
Aktiviraj: *33*[koda]# [kliči]
Deaktiviraj: #33*[koda]# [kliči]
Preveri status: *#33# [kliči]

Zapora vseh mednarodnih odhodnih klicev
Aktiviraj: *331*[koda]# [kliči]
Deaktiviraj: #331*[koda]# [kliči]
Preveri status: *#331# [kliči]

Zapora vseh mednarodnih odhodnih klicev (razen v svojo državo)
Aktiviraj: *332*[koda]# [kliči]
Deaktiviraj: #332*[koda]# [kliči]
Preveri status: *#332# [kliči]

Zapora vseh dohodnih klicev
Aktiviraj: *35*[koda]# [kliči]
Deaktiviraj: #35*[koda]# [kliči]
Preveri status: *#35# [kliči]

Zapora vseh dohodnih klicev ko ste v tujem omrežju
Aktiviraj: *351*[koda]# [kliči]
Deaktiviraj: #351*[koda]# [kliči]
Preveri status: *#351# [kliči]

Zapora vseh klicev
Aktiviraj: *330*[koda]# [kliči]
Deaktiviraj: #330*[koda]# [kliči]
Preveri status: *#330# [kliči]

Zapora vseh odhodnih klicev
Aktiviraj: *333*[koda]# [kliči]
Deaktiviraj: #333*[koda]# [kliči]
Preveri status: *#333# [kliči]

Zapora vseh dohodnih klicev
Aktiviraj: *353*[koda]# [kliči]
Deaktiviraj: #353*[koda]# [kliči]
Preveri status: *#353# [kliči]

Prekliči vse zapore
#330*[koda]# [kliči]

Čakajoči klic / Zadrži klic

 

Aktiviraj: *43# [kliči]
Deaktiviraj: #43# [kliči]
Preveri status: *#43# [kliči]

Za končanje klica, ki je na čakanju: 0 [kliči]
Za končanje trenutnega klica in sprejem klica, ki je na čakanju: 1 [kliči]

Za sprostitev določenega klica (ta klic je X) pritisni: 1[X] [kliči]
Za spremembo aktivnega klica v čakajoči klic, in sprejet klic, ki je zadržan ali čaka: 2 [kliči]

Za aktiviranje določenega klica (ta klic je X) pri čemer damo vse ostale na čakanje: 2[X] [kliči]

Za dodajanje zadržanega klica v pogovor: 3 [kliči]
Za dodajanje novega klica in dajanje trenutnega na čakanje: [številka] [kliči]

Za končanje vseh klicev (razen tistih, ki čakajo): [konec]

Identiteta kličočega - Call Line Identity (CLI)

 

Odhodna - CLIR
Aktiviraj: *31# [kliči]
Deaktiviraj: #31# [kliči]
Preveri status: *#31# [kliči]

Dohodna - CLIP
Aktiviraj: *30# [kliči]
Deaktiviraj: #30# [kliči]
Preveri status: *#30# [kliči]

Preusmeritev - DATA

 

Ni odgovora
Aktiviraj: **61*[številka]*25# [kliči]
Deaktiviraj: ##61*25# [kliči]
Preveri status: *#61#*25# [kliči]

Časovna zakasnitev
Aktiviraj: **61*[številka]*25*[5 do 30 sekund]# [kliči]
Deaktiviraj: ##61#*25# [kliči]
Preveri status: *#61#*25# [kliči]

Če smo nedosegljivi
Aktiviraj: **62*[številka]*25# [kliči]
Deaktiviraj: ##62#*25# [kliči]
Preveri status: *#62#*25# [kliči]

Pri zasedeni liniji
Aktiviraj: **67*[številka]*25# [kliči]
Deaktiviraj: ##67#*25# [kliči]
Preveri status: *#67#*25# [kliči]

Brezpogojno
Aktiviraj: **21*[številka]*25# [kliči]
Deaktiviraj: ##21#*25 [kliči]
Preveri status: *#21#*25# [kliči]

Preusmeritev - FAX

 

Ni odgovora
Aktiviraj: **61*[številka]*13# [kliči]
Deaktiviraj: ##61*13# [kliči]
Preveri status: *#61#*13# [kliči]

Časovna zakasnitev
Aktiviraj: **61*[številka]*13*[5 do 30 sekund]# [kliči]
Deaktiviraj: ##61#*13# [kliči]
Preveri status: *#61#*13# [kliči]

Če smo nedosegljivi
Aktiviraj: **62*[številka]*13# [kliči]
Deaktiviraj: ##62#*13# [kliči]
Preveri status: *#62#*13# [kliči]

Pri zasedeni liniji
Aktiviraj: **67*[številka]*13# [kliči]
Deaktiviraj: ##67#*13# [kliči]
Preveri status: *#67#*13# [kliči]

Brezpogojno
Aktiviraj: **21*[številka]*13# [kliči]
Deaktiviraj: ##21#*13# [kliči]
Preveri status: *#21#*13# [kliči]

Telekom Slovenije
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Bob
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Spar Mobil
spletna stran klicni center e-mail
SoftNET mobil
spletna stran klicni center e-mail
Google Pay
A1
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Izimobil
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Hip mobil
spletna stran klicni center e-mail
Ventocom
spletna stran e-mail
Apple Pay
Telemach
spletna stranklicni center e-mail Facebook YouTube
T-2
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
HoT - Hofer Telekom
spletna stran klicni center e-mail
Garmin Pay
Me2
spletna stran klicni center e-mail

donacije