Ponudniki telekomunikacijskih storitev v Sloveniji: Telekom, A1, Telemach

Vsi ponudniki telekomunikacijskih storitev v Sloveniji. Seznam vseh slovenskih mobilnih operaterjev s omrežjem, navideznimi operaterji in ponudniki storitev.

Ponudniki: Telekom Slovenije, A1 (A1, bob), Telemach, T-2, Izimobil in Spar Mobil

 

Mobilni operaterji v Sloveniji

 

Operaterji mobilnega omrežja - MNO

 
blagovna znamkapodjetjevrsta omrežja
Telekom Slovenije
Telekom Slovenije
Telekom Slovenije d.d. GSM 900/1800
UMTS 2100
LTE 800/900/1800/2600
A1
A1
A1 Slovenija d.d. GSM 900/1800
UMTS 900/2100
LTE 800/1800/2600
bob
bob
Telemach
Telemach
Telemach d.o.o. GSM 1800
UMTS 900/2100
LTE 800/1800
+ nacionalni roaming Telekoma Slovenije
T-2
T-2
T-2 d.o.o. UMTS 2100
+ nacionalni roaming Telekoma Slovenije

Ponudniki storitev / preprodajalci - SP

 
blagovna znamkapodjetjeopombe
Izimobil
Izimobil
Izi mobil d.d. na omrežju Telekoma Slovenije

Preprodaja paketov od MNO

 
blagovna znamkapodjetjeopombe
Spar Mobil
Spar Mobil
Spar Slovenija d.o.o. na omrežju Telekoma Slovenije
izvajalec storitev Telekom Slovenije d.d.

Slovar

 

Operater mobilnega omrežja - MNO

 

Operater javnega mobilnega telefonskega omrežja ali operater mobilnega omrežja (Mobile Network Operator – MNO) razpolaga z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, ki mu omogoča uporabo dodeljenega mu frekvenčnega spektra ter z radijskim in jedrnim delom mobilnega omrežja, ki mu omogoča ponujanje storitev. MNO je običajno vertikalno integriran, kar pomeni, da njegova veleprodajna enota zagotavlja njegovi maloprodajni enoti veleprodajne storitve za potrebe delovanja na maloprodajnem trgu, kar pomeni, da je hkrati tudi ponudnik storitev. MNO za delovanje uporablja svoje omrežje, ki deluje v frekvenčnem spektru, za katerega je sam pridobil odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, ima lastno jedrno omrežje in sklenjene medomrežne pogodbe z drugimi operaterji, sam usmerja promet in za uporabnike na svojem omrežju zaključuje klice, razpolaga z njemu dodeljenim številskim blokom in kodo mobilnega omrežja (MNC), uporablja lastne SIM kartice (lasten IMSI in KI), ima lastne pogodbe o mednarodnem gostovanju za uporabnike njegovega omrežja, trži in zagotavlja lastne storitve, ki jih prodaja pod svojo znamko.

Operater navideznega mobilnega omrežja - MVNO

 

Operater navideznega mobilnega omrežja (Mobile virtual network operator – MVNO) uporablja vse, ali nekatere enake dele jedrnega omrežja kot MNO z razliko dostopovnega, torej radijskega omrežja, saj MVNO ne razpolaga z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc in nima dodeljenega frekvenčnega spektra. Z namenom zagotavljanja storitev mora pridobiti dostop do radijskega, dostopovnega dela omrežja pri MNO. Tudi MVNO je običajno vertikalno integriran, kar pomeni, da njegova veleprodajna enota zagotavlja njegovi maloprodajni enoti veleprodajne storitve za potrebe delovanja na maloprodajnem trgu, kar pomeni, da je tudi ponudnik storitev, hkrati pa na medoperaterskem trgu pri MNO kupuje storitev dostopa do (radijskega dela) omrežja. MVNO ima lastno jedrno omrežje in sklenjene medomrežne pogodbe z drugimi operaterji, sam usmerja promet in za svoje uporabnike zaključuje klice, razpolaga z njemu dodeljenim številskim blokom in kodo mobilnega omrežja (MNC), uporablja lastne SIM kartice (lasten IMSI in KI), lahko ima lastne pogodbe o mednarodnem gostovanju za svoje uporabnike, trži in zagotavlja lastne storitve, ki jih prodaja pod svojo znamko.

Ponudnik storitev / preprodajalec - SP

 

Operater ponudnik storitev / preprodajalec (Service Provider / Reseller – SP) ne razpolaga z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc in nima frekvenčnega spektra, prav tako pa ne uporablja elementov jedrnega omrežja, ki bi mu omogočali usmerjanje in zaključevanje klicev za svoje uporabnike. Z namenom zagotavljanja storitev mora pridobiti dostop do radijskega, dostopovnega in tudi jedrnega dela omrežja pri MNO. SP ni vertikalno integriran, saj v osnovi deluje kot podjetje, ki si veleprodajnih storitev ne zagotavlja sam, temveč jih kupuje na medoperaterskem trgu od MNO, sam pa deluje na maloprodajnem trgu. SP nima lastnega jedrnega omrežja, ki bi mu omogočalo usmerjanje in zaključevanje klicev za svoje uporabnike in zato nima sklenjenih medomrežnih pogodb z drugimi operaterji, praviloma ne razpolaga z njemu dodeljenim številskim blokom, temveč ga običajno najema pri MNO, nima lastne kode mobilnega omrežja (MNC), temveč uporablja MNC kodo MNO, ne uporablja lastnih SIM kartic (z lastnim IMSI in KI), temveč jih zgolj prodaja pod lastno znamko, nima sklenjenih lastnih pogodb o mednarodnem gostovanju za svoje uporabnike. SP lahko povsem samostojno trži in zagotavlja lastne storitve, ki jih samostojno prodaja in oglašuje pod svojo znamko, vendar je lahko zaradi tehničnih zahtev in okoliščin pri tem omejen, zato se njegove storitve praviloma ne razlikujejo bistveno od storitev MNO, pri katerem kupuje dostop do omrežja.

Nacionalno gostovanje - NR

 

Operater, ki uporablja nacionalno gostovanje (National Roaming – NR) je sicer nujno hkrati tudi MNO in ima zato vse njegove karakteristike, razen tega, da lastnega mobilnega dostopovnega telefonskega omrežja nima razvitega do te mere, da bi zgolj preko njega komercialno deloval na trgu. Iz tega razloga na podoben način kot MVNO na medoperaterskem trgu pri MNO kupuje storitev dostopa do (radijskega dela) omrežja, vendar običajno le za omejen čas, dokler lastnega dostopovnega omrežja ne izgradi do te mere, da lahko izključno preko njega konkurenčno komercialno deluje na trgu. Glede na poslovni model in odločitve, se lahko operater odloči, da bo pod komercialnimi pogoji nacionalno gostovanje v določenem obsegu in na določenem geografskem območju, ali v celoti, uporabljal dlje časa, ali celo ves čas svojega delovanja.

Preprodaja paketov od MNO

 

Storitve mobilne telefonije, ki se na maloprodajnem trgu ponujajo kot ločene blagovne znamke infrastrukturnih operaterjev, samostojno ali v povezavi z drugimi podjetji ter storitve, kjer gre za oblikovanje skupnih paketov mobilnih storitev operaterjev različnih tehnologij in storitev, ne sodijo v definicijo ponudnikov storitev / preprodajalcev (SP) ali operaterjev navideznih mobilnih omrežij (MVNO), temveč predstavljajo zgolj posebno obliko označevanja in prodaje maloprodajnih paketov.

Telekom Slovenije
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Spar Mobil
spletna stran klicni center e-mail
Bob
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
A1
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Izimobil
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Telemach
spletna stranklicni center e-mail Facebook YouTube
T-2
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube