Telekom Slovenije obvestila

RSS za info in obvestila
  1. ​​​​​Pozdravljeni,  ​obveščamo vas, da bomo s 1. 6. 2017 spremenili delovanje storitve Limit prenosa podatkov. Od 1. 6. 2017 dalje bodo imeli vsi uporabniki spodaj naštetih mobilnih paketov enako nastavljeno vrednost limita prenosa podatkov, ki je ne bo več mogoče niti spreminjati niti izklopiti in bo znašala 0,5 GB (512 MB). Spremembe bodo veljale za vse uporabnike teh paketov, ne glede na to, ali so si storitev spreminjali sami ali ne. Tiste uporabnike, ki so si limit prenosa podatkov nastavili sami, bomo o spremembi obvestili s sporočilom SMS.  Spremenjen bo tudi princip delovanja storitve, in sicer se bodo v limitu upoštevali le preneseni podatki nad vključenimi količinami, ki uporabniku pripadajo bodisi iz naročniškega paketa bodisi iz morebitnih dodatnih zakupov. Po doseženemu limitu 512 MB nad vključenimi količinami se bo hitrost delovanja interneta zmanjšala na 64/64 kB/s.  ​Spremembe veljajo za naslednje mobilne pakete: Džabest Na polno/Džabest Na polno za zmeri, Džabest Ruzak, Enostavni ​A, Enostavni B, EU neomejeni, Neomejeni A, Neomejeni C, Paket 2015, Poslovni Neomejeni C, MPO-PP-EU, Posebni paket mobitel in internet.  Tudi naročniški paketi Enostavni 100, Poslovni Enostavni 100, Enostavni 100 plus, Poslovni Enostavni 100 plus, ki jih bomo s 1. 6. ​2017 spremenili v Enostavni A, in paketi Enostavni 300, Poslovni Enostavni 300, Penzion 300, Enostavni 300 plus, Poslovni Enostavni 300 plus, Penzion 300 plus, ki jih bomo spremenili v Enostavni B, bodo imeli s 1. 6. 2017 limit prenosa podatkov 0,5 GB.  Primer: Uporabnik paketa Enostavni A ima vključenih 500 MB. Limit prenosa podatkov 0,5 GB (512 MB) bo po 1. 6. 2017 pomenil naslednje: po porabi v paket vključenih brezplačnih 500 MB se prenos podatkov zaračuna po ceniku, pri čemer se po porabljenih 512 MB hitrost prenosa podatkov zmanjša na 64/64 kB/s. Če​ uporabnik želi polno hitrost tudi po doseženem limitu, mora opraviti dodaten zakup podatkov.  V primeru, da ima uporabnik paketa Enostavni A vključen tudi dodatni zakup 1 GB, bo po 1. 6. 2017 limit prenosa podatkov 0,5 GB (512 MB) pomenil naslednje: po porabi 1.524 MB (500 MB iz paketa in 1 GB iz zakupa) se prenos podatkov zaračuna po ceniku, pri čemer se po porabljenih 512 MB hitrost prenosa podatkov zmanjša na 64/64 kB/s.​​
  2. 1. Sprememba obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo​V skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016) se 15. junija 2017 spremeni način obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo (v nadaljevanju: območje z EU tarifo): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (grški del), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Severna Irska in Vatikan. Spremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje: Obračun posameznih storitev, opravljenih med gostovanjem v območju z EU tarifo, je enak kot v Sloveniji. Zakupljene enote mobilnih storitev za uporabo v Sloveniji (klici, sporočila, mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji tudi med gostovanjem v območju z EU tarifo, in sicer:Zakupljene minute (razen zakupljenih minut znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije) veljajo tudi za odhodne klice znotraj območja z EU tarifo. Zakupljena sporočila SMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo. Zakupljena sporočila MMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo, pri tem pa se za vsak poslan ali prejet MMS znotraj območja z EU tarifo obračuna prenos podatkov, ki se odšteva od zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa. Zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa se v skladu z zgoraj navedenima Uredbama lahko uporabljajo v območju z EU tarifo v celoti oziroma do določene količine (politika poštene uporabe, v nadaljevanju: PPU) brez dodatnih stroškov. Za uporabo nad s PPU določeno količino prenosa podatkov do porabe vseh zakupljenih količin se obračuna pribitek v višini 0,0092 EUR na 1 MB (cena z DDV). Po porabi celotne zakupljene količine se prenos podatkov obračuna po ceniku posameznega paketa. Seznam paketov, za katere v območju z EU tarifo velja PPU, z vključeno količino prenosa podatkov brez dodatnih stroškov.Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo ter klicev na posebne, komercialne in premijske številke, tudi pri tovrstnih klicih na območju z EU tarifo, ostanejo nespremenjene. Prav tako ostajajo nespremenjene cene klicev iz Slovenije v tujino, tudi v območje z EU tarifo. Za lažje razumevanje uporabe zakupljenih količin mobilnih storitev v območju z EU tarifo podajamo dva različna primera:Paket Enostavni A:naročniki vključene enote storitev (500 enot) lahko porabijo za pogovore v vsa slovenska omrežja in za odhodne klice znotraj območja z EU tarifo in pošiljanje sporočil SMS. Po porabi plačujejo po ceniku. Pri poslanih in prejetih sporočilih MMS znotraj območja z EU tarifo se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov, zakupljene v paketu, in ne od količine, namenjeni za SMS/MMS. 500 MB pa lahko naročniki porabijo za paketni prenos podatkov v Sloveniji in v območju z EU tarifo. Po porabi zakupljenih 500MB se prenos podatkov plačuje po ceniku. Paket Brezskrbni B: Neomejeni pogovori v Sloveniji in med gostovanjem znotraj območja z EU tarifo. Neomejena sporočila SMS/MMS v Sloveniji in med gostovanjem znotraj območja z EU tarifo. Pri poslanih in prejetih sporočilih MMS znotraj območja z EU tarifo se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov, zakupljenega v paketu, in ne od količine, namenjeni sporočilom SMS/MMS. Prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v območju z EU tarifo se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB)*, vendar ne več kot 5 EUR na mesec. Pri navedenem paketu je nastavljen limit prenosa podatkov s privzeto vrednostjo 20 GB (20.480 MB).V okviru limita prenosa podatkov s privzeto vrednostjo 20.480 MB, je količina prenosa podatkov, ki je uporabnikom v območju z EU tarifo brez dodatnega stroška/pribitka na voljo, največ 5.660 MB. Tako na primer velja: če pred odhodom v območje z EU tarifo porabite 5.000 MB prenosa podatkov v Sloveniji, imate za mobilni prenos podatkov med gostovanjem v območju z EU tarifo brez dodatnih stroškov na voljo 5.660 MB. če pred odhodom v območje z EU tarifo porabite 18.000 MB prenosa podatkov v Sloveniji, imate za mobilni prenos podatkov med gostovanjem v območju z EU tarifo brez dodatnih stroškov na voljo še 2.480 MB. če v Sloveniji ne porabite nič prenosa podatkov in nato v območju z EU tarifo porabite 6.660 MB, za 1.000 MB presežete 5.660 MB, kolikor jih imate na območju z EU tarifo na voljo brez dodatnih stroškov. Za teh 1.000 MB razlike plačate pribitek 0,0092 EUR za 1 MB, torej 9,2 evra (cena z DDV). Pri tem skupna poraba prenosa podatkov v območju z EU tarifo in v Sloveniji ne sme preseči v paketu zakupljenih 20.480 MB. Ob doseženem limitu prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se prenos podatkov onemogoči. ​ *V skladu z obvestilom z dne 3. 5. 2017 (Sprememba zaračunavanja mobilnega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije) bo cena prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v območju z EU-tarifo 0,02 €/MB. ​ Predplačniki/Mobi uporabnikiSpremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje:Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo in klicev na posebne, komercialne in premijske številke ostanejo nespremenjene. Ravno tako se klici iz Slovenije obračunajo nespremenjeno. Morebitne zakupljene enote 30-dnevnih mesečnih zakupov (klici, sporočila, mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji kot doma tudi v območju z EU tarifo, tako boste lahko vse zakupljene enote mobilnih storitev porabili brez dodatnih stroškov tudi v območju z EU tarifo. Po porabi zakupljenih količin se mobilne storitve obračunavajo po ceniku. Morebitne zakupljene enote za prenos podatkov 1-dnevnega zakupa Mobilni internet Mobi 1 GB 1 dan bodo s 15. 6. 2017 na voljo le v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, njihovo koriščenje v območju z EU tarifo ne bo možno in v nobenem primeru ne vpliva na obračun in ceno storitev, ki veljajo za gostovanje v območju z EU tarifo. Cenik Mobi, ki stopi v veljavo 15. 6. 20172. Sprememba Posebnih pogojev uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitevV četrtek, 15. junija 2017, pričnejo veljati spremenjeni Posebni pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev.V navedenih pogojih se spreminja: Poglavje 1: dodana točka 1.5, ki se nanaša na gostovanje v Evropski uniji (Rome like at home-RLAH). Poglavje 4: dodane točke od 4.1 do 4.6, ki se nanašajo na uporabo storitev v omrežjih operaterjev z EU tarifo zaradi uveljavitve Uredbe EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbene Uredbe EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016). Posebni pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev, ki stopijo v veljavo 15. junija 2017.3. Sprememba cenika splošnih storitevV soboto, 1. julija 2017, prične veljati spremenjen cenik splošnih storitev. Spremembe cenika se nanašajo na spremembo cen priključne takse, ki se pri paketih, kjer se je zaračunala, spreminja v ceno 10,95 evra (cena z DDV). Dodatno se spreminjajo tudi cene spremembe telefonske številke na naročnikovo zahtevo, spremembe naročniškega paketa, prenosa naročniškega razmerja, prehoda iz naročniškega razmerja v sistem Mobi, ponovnega vklopa na lastno zahtevo in v primeru blokade, zamenjave SIM-kartice ter prekinitve naročniškega razmerja. Spremembe cenika splošnih storitev, ki stopijo v veljavo 1. 7. 2017Naročniki, ki se z zgoraj navedenimi spremembami pod točko 1., 2. In 3. ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700. ​
  3. ​​​V petek, 12. 5. 2017, bomo v Telekomovem centru Maribor, Rožmarin, prvim 10 novim naročnikom mobilnih storitev, ki se bodo istočasno vezali z akcijskim mobilnim telefonom, omogočili do 100 € popusta na napravo. Ugodnost velja le en dan in samo v Telekomovem centru Maribor, Rožmarin. Ugodnost velja na vse akcijske cene mobilnih naprav, ki so v ponudbi in na zalogi ta dan. Ugodnost velja le za nova mobilna naročniška razmerja, ki bodo sklenjena ta dan v Telekomovem centru Maribor, Rožmarin. Popust se izključuje z morebitnimi ostalimi rednimi popusti in ne velja pri nakupu z obročnim plačilom kupnine. V primeru nakupa naprave z akcijsko ceno pod 100 €, plačate za mobilni telefon le 1 € (npr. akcijska cena 36 €, popust 35 €, račun 1 €).​
  4. V Telekomu Slovenije uporabnike spletne pošte Telekoma Slovenije opozarjamo, naj bodo pozorni na lažna elektronska sporočila, napisana v slabi slovenščini, v katerih pošiljatelj poziva uporabnika, da prebere pomembno obvestilo, ki ga s povezavo preusmerja na lažno spletno stran za prijavo, ki zahteva posredovanje uporabniškega imena in gesla. Navedenih sporočil ne posreduje Telekom Slovenije. Gre za očitno zlorabo identitete blagovne znamke Telekom Slovenije. Čeprav je spletna stran, ki se pri tem uporabnikom odpre, vizualno podobna spletni strani za prijavo v e-pošto Telekoma Slovenije, je kar nekaj znakov, ki kažejo na to, da je stran lažna. Najočitnejši je ta, da se stran ne nahaja na pravem naslovu: https://prijava.siol.net/posta/. Uporabnike opozarjamo, naj na tovrstna sporočila ne odgovarjajo in naj ne sledijo povezavam, navedenih v sporočilih, predvsem pa nikakor komurkoli ne posredujejo osebnih podatkov, uporabniških imen ali gesel. Ko takšne primere zaznamo, od upravljalcev platforme vedno zahtevamo, da sporno spletno stran nemudoma odstrani. Za dodatne informacije in pomoč smo uporabnikom na voljo na brezplačnih številkah 080 8000 in 041 700 700 ali prek e-naslova info@telekom.si.
  5. Sprememba zaračunavanja mobilnega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije        Obveščamo vas, da bomo z dnem 3. 6. 2017 :uvedli možnost zakupa novih storitev mobilnega prenosa podatkov in istočasno ukinili ali zamenjali obstoječe storitve. Več v priloženem dokumentu spremenili ceno paketnega prenosa podatkov pri določenih paketih. Paketi, katerim se spreminjajo cene so zabeleženi v priloženem dokumentu Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.Dodatne informacije so na voljo na na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700.
  6. Obveščamo vas, da bomo v mesecu juniju 2017 spremenili cenik splošnih storitev.  Dodatne informacije bomo objavili v začetku meseca maja, takrat pa bodo na voljo tudi na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700. Telekom Slovenije, d.d.​
  7. Obveščamo vas, da bomo s 1. 6. 2017 ukinili, spremenili in preimenovali določene storitve dodatnih zakupov količin prenosa podatkov.Pakete si lahko ogledate v dokumentu.​​ Naročniki paketov, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave. ​​ Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700.
  8. Obveščamo vas, da bomo z dnem 1. 5. 2017 vsem obstoječim naročnikom paketov Džabest 2.000, Džabest 2.000 za zmeri, Džabest 250 za zmeri in Hej omogočili dodatne količine, in sicer: Paketoma Džabest 2.000 in Džabest 2.000 za zmeri smo dodatno omogočili neomejene klice in sporočila SMS/MMS v vsa slovenska omrežja. To pomeni, da imajo zdaj naročniki na voljo 2.000 MB za mobilni prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Paketoma Džabest 250 za zmeri in Hej smo dodatno omogočili 250 MB mobilnega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. To pomeni, da naročniki obstoječih 250 enot lahko porabijo za klice v druga slovenska omrežja. ​Mesečne naročnine paketov ostajajo nespremenjene.
  9. Obveščamo vas, da bomo z 31. 5. 2017 zaradi slabe gledanosti iz vseh programskih shem odstranili program Food Network HD. Naročniki navedenih storitev Telekoma Slovenije, ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v 30 dneh od objave sprememb pravico odstopiti od naročniške pogodbe, če pogodba vsebuje omenjene storitve, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika (tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa akcijskih izdelkov in terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave). Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire: 1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa 2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino. Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700. ​
  10. ​​Obveščamo vas, da bomo s 1. 6. 2017 ukinili dodatno storitev Mobilni internet nočna izbira na paketih Mobilni internet XS, Mobilni internet S, Mobilni internet M, Mobilni internet L, Mobilni internet XL, Mobilni internet Neomejeno, Mobilni internet LTE/4G poslovni.  Naročniki naštetih paketov, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700.  Telekom Slovenije, d.d.​
Telekom Slovenije
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Bob
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Spar Mobil
spletna stran klicni center e-mail
SoftNET mobil
spletna stran klicni center e-mail
A1
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Izimobil
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Hip mobil
spletna stran klicni center e-mail
Ventocom
spletna stran e-mail
Telemach
spletna stranklicni center e-mail Facebook YouTube
T-2
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
HoT - Hofer Telekom
spletna stran klicni center e-mail
Me2
spletna stran klicni center e-mail

donacije