Telekom Slovenije obvestila

RSS za info in obvestila
  1. ​ Zaradi večje razumljivosti in nadaljnjega poenostavljanja naše ponudbe postopoma spreminjamo nekatera poimenovanja v okviru naših fiksnih storitev, zato posledično urejamo besedilo tudi v različnih posebnih pogojih. V tej fazi smo prilagodili besedilo v Pogojih nakupa blaga in storitev ter v Pogojih uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije.1. Sprememba Pogojev nakupa blaga in storitevPoleg novega poimenovanja se navedeni pogoji dopolnijo še v delu, ki se nanaša na postopek upravljanja s storitvami prek Spletnih mest in mobilnih aplikacij, možnosti naročil prek klicnega centra z opredelitvijo nakupov pod posebnimi pogoji in izbris načina plačila, ki ni več možen z dodanim novim načinom plačila. Hkrati so izvedene tudi posodobitve v posebnih ločenih dokumentih, vezanih na določila, ki urejajo medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev, tudi na daljavo in zunaj poslovnih prostorov v sklopu E-trgovine. Postopek nakupa blaga in storitev se spreminja v Pravila nakupa blaga in storitev. Postopek nakupa blaga in storitev v E-trgovini se spreminja v Dodatna določila nakupa blaga in storitev v E-trgovini, ki je objavljen na spletnih straneh E-trgovine. Pogoji nakupa blaga in storitev2. Sprememba Pogojev uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma SlovenijePoleg novega poimenovanja se navedeni pogoji dopolnijo še v delu, ki se nanaša na prijavo v Moj Telekom in dostop do naročniških razmerij. Poleg kode Telekom ID za dostop do razmerij je po novem na voljo možnost hitre registracije v Moj Telekom in dodelitev pravic za dostop s strani drugega naročnika. Pogoji uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma SlovenijeČe se naročniki, na katere se nanaša sprememba v točkah 1 in 2, s spremenjenimi pogoji ne strinjajo, lahko do 16. 8. 2017 odstopijo od naročniške pogodbe, in sicer brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti, ki izhajajo iz nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave. Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire: 1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa 2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, in plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700. ​
  2. Obveščamo vas, da smo za naročnike fiksnih storitev Telekoma Slovenije pripravili brezplačno dodatno storitev Mobilni internet 5 dni. Storitev je na voljo brezplačno, in sicer za uporabnike, ki imajo težavo s fiksnim internetom in se jim lahko omogoči dodatna storitev le na mobilnem razmerju Telekoma Slovenije. Storitev se naročniku doda na podlagi prijave nedelovanja fiksnih storitev, ki jo poda v SOC (nekdanji STPU). Na razmerju, ki pridobi storitev Mobilni internet 5 dni, je za obdobje 5 dni (od trenutka vključitve) na voljo neomejena uporaba mobilnega interneta. Po preteku 5 dni se storitev samodejno izklopi. ​​V času vklopljene storitve Mobilni internet 5 dni se količine za mobilni prenos podatkov, ki so aktivne na mobilnem razmerju, ne odštevajo. Uporabnik prejme SMS ob vklopu in izklopu storitve. Storitev je za brezplačno uporabo na voljo le v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Uporaba v času gostovanja ni omogočena. Uporabnik lahko uporablja storitev Mobilni internet 5 dni za vse storitve, ki jih lahko koristi na svoji napravi (npr. TViN, Shramba, Youtube, Deezer …). ​
  3. V Telekomu Slovenije smo skladno z zahtevami 4. člena Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta (v nadaljevanju: Uredba), 1. januarja 2017 dopolnili Splošne pogoje uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. (stran 11).Ob tem smo objavili tudi informacije o dostopu do odprtega internata za fiksno omrežje, ki so sestavni del vašega naročniškega razmerja.Telekom Slovenije zagotavlja dostop do odprtega interneta prek fiksnega omrežja s hitrostmi, ki so po Uredbi opredeljene kot:Oglaševana hitrost: je hitrost, ki jo Telekom Slovenije navaja v tržni komunikaciji oz. oglaševanju in ki je določena glede na izbrani prodajni paket. Oglaševana hitrost je v oglasih oz. v naročniški pogodbi navedena z oznako »do«. Maksimalna hitrost: je največja možna hitrost, ki jo tehnologija zmore na dani povezavi. Običajno razpoložljiva hitrost: je hitrost, ki je naročniku na razpolago večino časa glede na tehnične zmožnosti povezave, zakupljene hitrosti in hkrati aktivne TV-sprejemnike. Minimalna hitrost: je najmanjša hitrost, ki jo Telekom Slovenije zagotavlja na dani povezavi.V zvezi z uveljavitvijo Uredbe, so naročnikom dostopa do interneta na fiksni lokaciji s 15.6.2017 prek Mojega Telekoma (https://moj.telekom.si) na voljo podatki o hitrostih dostopa do interneta za izbrani naročniški paket na konkretni liniji posameznega dostopa. Za ureditev dostopa do Mojega Telekoma so na voljo dodatne informacije na http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/moj-telekom/registracija. Za morebitno pomoč za dostop do Mojega Telekoma, nas o tem obvestite na spodaj navedene kontaktne številke.Če sporočeni podatki odstopajo od vaše obstoječe naročniške pogodbe in se s seznanitvijo o hitrosti dostopa do interneta na vaši fiksni lokaciji ne strinjate, lahko v 30 dneh od objave podatkov v Mojem Telekomu brezplačno izberete drug primerljiv naročniški paket z dostopom do interneta na fiksnem omrežju, če ga je možno zagotoviti. V kolikor ne izberete drugega paketa ali tak paket ni na voljo, pa lahko v navedenem roku odstopite od naročniške pogodbe, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pada prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ter na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700 (brezplačna za uporabnike mobilnega omrežja Telekoma Slovenije).​
  4. V Telekomu Slovenije uporabnike opozarjamo, naj bodo pozorni na lažna elektronska sporočila, napisana v slabi slovenščini, v katerih pošiljatelj poziva uporabnika, da če želi povračilo preveč plačanega denarja, mora obiskati neznano spletno stran.​ Navedenih sporočil ne posreduje Telekom Slovenije. Gre za očitno zlorabo identitete blagovne znamke Telekom Slovenije. Čeprav je vizualno uporabljen logotip Telekoma Slovenije, je kar nekaj znakov, ki kažejo na to, da je sporočilo lažno. Uporabnike opozarjamo, naj na tovrstna sporočila ne odgovarjajo in naj ne sledijo povezavam, navedenim v sporočilih, predvsem pa nikakor komurkoli ne posredujejo osebnih podatkov, uporabniških imen ali gesel. Ko takšne primere zaznamo, od upravljalcev platforme vedno zahtevamo, da sporno spletno stran nemudoma odstranijo. Za dodatne informacije in pomoč smo uporabnikom na voljo na brezplačnih številkah 080 8000 in 041 700 700 ali prek e-naslova info@telekom.si. ​
  5. 1. Spremembe pri opciji HR-internet S 1. 7. 2017 postane opcija HR-internet del redne ponudbe in velja do preklica. Spremeni se:  - količina zakupljenih podatkov s 3 GB na 20 GB; - po porabi zakupljene količine se zaračunajo nadaljnje porabljene količine po pripadajočem paketu v skladu z EU-uredbo (se ne uveljavi princip pravične uporabe in se ne zniža hitrost prenosa podatkov); - naročnina se zniža na 9,95 EUR z DDV. Če naročniki po 1. 7. 2017 ne želijo več uporabljati opcije, jo je treba izključiti že v juniju. Za izklop se pošlje SMS s ključno besedo: HR INTERNET NE NA 1918. 2. Sprememba pri opcijah za EU S 1. 7. 2017 prenehamo tržiti vse dodatne opcije (razen opcije EU-zakup), ki so namenjene izključno za uporabo v območju držav z EU-tarifo. Naročniki, ki imajo aktivnega katerega od teh zakupov, jih bodo lahko uporabljali še naprej, do preklica. Vsem naročnikom priporočamo, da preverijo, ali so ti zakupi zanje še ustrezni, in si, če opcije ne potrebujejo več, opcijo izključijo. Opcija EU-zakup​ se spremeni, in sicer se po novem po porabi zakupljene količine 1 GB za prenos podatkov prenos podatkov ne zaustavi, temveč zaračunava po ceniku pripadajočega paketa. ​Naročniki, ki se z zgoraj navedenimi spremembami pod točko 1. in 2. ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.
  6. V skladu z Uredbo (EU 2015/2012) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta bodo naročnikom dostopa do interneta na fiksni lokaciji s 15. 6. 2017 prek portala Moj Telekom​ za izbrani naročniški paket na voljo podatki o hitrostih dostopa do interneta na konkretni liniji posameznega dostopa. Navedenega dne bodo informacije na voljo tudi na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ter na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700 (brezplačna za uporabnike mobilnega omrežja Telekoma Slovenije).
  7. ​​​Za uporabo nad s PPU določeno količino prenosa podatkov do porabe vseh zakupljenih količin se obračuna pribitek v višini 0,0094 EUR* na 1 Mb (cena z DDV). Po porabi celotne zakupljene količine se prenos podatkov obračuna po ceniku posameznega paketa. ​*Glede pravilnega pretvarjanja regulirane veleprodajne cene za prenos podatkov, ki je določena v Gb, je Evropska komisija na sestanku BEREC delovne skupine 24. 5. 2017 podala obrazložitev, da pri predmetni ceni 1 Gb predstavlja 1000 Mb, kot to izhaja iz 17. Recitala Uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja. Predmetna veleprodajna cena 7,7 EUR/Gb tako znaša 0,0077 EUR/Mb, ki se uporablja kot referenčna cena (trenutno veljavna cena je 0,05 EUR/Mb). Pretvarjanje navedene referenčne cene v kb zaradi binarnega sistema (pretvornik 1024) privede do cene 0.00000751953125 EUR/kb, morebiten preračun v EUR/Gb pa bi v istem sistemu privedel do cene 7,8848 EUR/Gb. Na podlagi navedenega je AKOS operaterje pozval, da v obračunskih sistemih ustrezno uredijo ceno za kb (0.00000751953125 EUR/kb) in pri cenovnem pretvarjanju iz Mb v kb upoštevajo pretvornik 1024.
  8. ​V Telekomu Slovenije bomo s 1. 6. 2017 v paketih Modri in Modri Net povišali količine vključenih mobilnih podatkov na 20 GB, v paketih Modri Plus, Premium poslovni paket in Modri poslovni paket pa na 60 GB. S 1. 7. 2017 bomo paketa Premium poslovni paket in Modri poslovni paket še dodatno nadgradili tako, da bo v oba paketa vključenih tudi 200 minut klicev iz Slovenije v območje EU- tarife, kar bo veljalo za klice tako z mobilnih kot fiksnih številk. S 1. 6. 2017 bomo pakete TopTrio A, TopSolo TV in vse poslovne pakete, ki imajo vključeno dodatno programsko shemo, nadgradili s storitvijo Ogled nazaj za 7 dni.S 1. 7. 2017 se bodo spremenile cene mesečnih naročnin nekaterih fiksnih paketov. Mesečna naročnina vseh paketov s televizijo za zasebne uporabnike in naročnina na kabelsko TV kot dodatka za naročnike paketov s samostojnim internetom, paketov s samostojno televizijo in poslovnih paketov se bo zvišala za 2 EUR, mesečna naročnina vseh paketov Modri za 4 EUR, mesečna naročnina na paket Premium poslovni pa za 2 EUR. Mesečna naročnina vseh ostalih paketov z internetom (brez televizije) za zasebne uporabnike bo višja za 1 EUR.Za 4 EUR se bo zvišala cena doplačil programskih shem na poslovnih paketih.Mesečni naročnini paketov TopTrio B in TopTrio C ostajata nespremenjeni. Naročniki, ki se z navedenimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000 in 041 700 700.
  9. ​​​​​Pozdravljeni,  ​obveščamo vas, da bomo s 1. 6. 2017 spremenili delovanje storitve Limit prenosa podatkov. Od 1. 6. 2017 dalje bodo imeli vsi uporabniki spodaj naštetih mobilnih paketov enako nastavljeno vrednost limita prenosa podatkov, ki je ne bo več mogoče niti spreminjati niti izklopiti in bo znašala 0,5 GB (512 MB). Spremembe bodo veljale za vse uporabnike teh paketov, ne glede na to, ali so si storitev spreminjali sami ali ne. Tiste uporabnike, ki so si limit prenosa podatkov nastavili sami, bomo o spremembi obvestili s sporočilom SMS.  Spremenjen bo tudi princip delovanja storitve, in sicer se bodo v limitu upoštevali le preneseni podatki nad vključenimi količinami, ki uporabniku pripadajo bodisi iz naročniškega paketa bodisi iz morebitnih dodatnih zakupov. Po doseženemu limitu 512 MB nad vključenimi količinami se bo hitrost delovanja interneta zmanjšala na 64/64 kB/s.  ​Spremembe veljajo za naslednje mobilne pakete: Džabest Na polno/Džabest Na polno za zmeri, Džabest Ruzak, Enostavni ​A, Enostavni B, EU neomejeni, Neomejeni A, Neomejeni C, Paket 2015, Poslovni Neomejeni C, MPO-PP-EU, Posebni paket mobitel in internet.  Tudi naročniški paketi Enostavni 100, Poslovni Enostavni 100, Enostavni 100 plus, Poslovni Enostavni 100 plus, ki jih bomo s 1. 6. ​2017 spremenili v Enostavni A, in paketi Enostavni 300, Poslovni Enostavni 300, Penzion 300, Enostavni 300 plus, Poslovni Enostavni 300 plus, Penzion 300 plus, ki jih bomo spremenili v Enostavni B, bodo imeli s 1. 6. 2017 limit prenosa podatkov 0,5 GB.  Primer: Uporabnik paketa Enostavni A ima vključenih 500 MB. Limit prenosa podatkov 0,5 GB (512 MB) bo po 1. 6. 2017 pomenil naslednje: po porabi v paket vključenih brezplačnih 500 MB se prenos podatkov zaračuna po ceniku, pri čemer se po porabljenih 512 MB hitrost prenosa podatkov zmanjša na 64/64 kB/s. Če​ uporabnik želi polno hitrost tudi po doseženem limitu, mora opraviti dodaten zakup podatkov.  V primeru, da ima uporabnik paketa Enostavni A vključen tudi dodatni zakup 1 GB, bo po 1. 6. 2017 limit prenosa podatkov 0,5 GB (512 MB) pomenil naslednje: po porabi 1.524 MB (500 MB iz paketa in 1 GB iz zakupa) se prenos podatkov zaračuna po ceniku, pri čemer se po porabljenih 512 MB hitrost prenosa podatkov zmanjša na 64/64 kB/s.​​
  10. 1. Sprememba obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo​V skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016) se 15. junija 2017 spremeni način obračunavanja mobilnih storitev gostova​nja v območju držav z EU tarifo (v nadaljevanju: območje z EU tarifo): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (grški del), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Severna Irska in Vatikan. Spremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje: Obračun posameznih storitev, opravljenih med gostovanjem v območju z EU tarifo, je enak kot v Sloveniji. Zakupljene enote mobilnih storitev za uporabo v Sloveniji (klici, sporočila, mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji tudi med gostovanjem v območju z EU tarifo, in sicer:Zakupljene minute (razen zakupljenih minut znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije) veljajo tudi za odhodne klice znotraj območja z EU tarifo. Zakupljena sporočila SMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo. Zakupljena sporočila MMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo, pri tem pa se za vsak poslan ali prejet MMS znotraj območja z EU tarifo obračuna prenos podatkov, ki se odšteva od zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa. Zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa se v skladu z zgoraj navedenima Uredbama lahko uporabljajo v območju z EU tarifo v celoti oziroma do določene količine (politika poštene uporabe, v nadaljevanju: PPU) brez dodatnih stroškov. Za uporabo nad s PPU določeno količino prenosa podatkov do porabe vseh zakupljenih količin se obračuna pribitek v višini 0,0092 EUR na 1 MB (cena z DDV). Po porabi celotne zakupljene količine se prenos podatkov obračuna po ceniku posameznega paketa. Seznam paketov, za katere v območju z EU tarifo velja PPU, z vključeno količino prenosa podatkov ​brez dodatnih stroškov.Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo ter klicev na posebne, komercialne in premijske številke, tudi pri tovrstnih klicih na območju z EU tarifo, ostanejo nespremenjene. Prav tako ostajajo nespremenjene cene klicev iz Slovenije v tujino, tudi v območje z EU tarifo. Za lažje razumevanje uporabe zakupljenih količin mobilnih storitev v območju z EU tarifo podajamo dva različna primera:Paket Enostavni A:naročniki vključene enote storitev (500 enot) lahko porabijo za pogovore v vsa slovenska omrežja in za odhodne klice znotraj območja z EU tarifo in pošiljanje sporočil SMS. Po porabi plačujejo po ceniku. Pri poslanih in prejetih sporočilih MMS znotraj območja z EU tarifo se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov, zakupljene v paketu, in ne od količine, namenjeni za SMS/MMS. 500 MB pa lahko naročniki porabijo za paketni prenos podatkov v Sloveniji in v območju z EU tarifo. Po porabi zakupljenih 500MB se prenos podatkov plačuje po ceniku. Paket Brezskrbni B: Neomejeni pogovori v Sloveniji in med gostovanjem znotraj območja z EU tarifo. Neomejena sporočila SMS/MMS v Sloveniji in med gostovanjem znotraj območja z EU tarifo. Pri poslanih in prejetih sporočilih MMS znotraj območja z EU tarifo se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov, zakupljenega v paketu, in ne od količine, namenjeni sporočilom SMS/MMS. Prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v območju z EU tarifo se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB)*, vendar ne več kot 5 EUR na mesec. Pri navedenem paketu je nastavljen limit prenosa podatkov s privzeto vrednostjo 20 GB (20.480 MB).V okviru limita prenosa podatkov s privzeto vrednostjo 20.480 MB, je količina prenosa podatkov, ki je uporabnikom v območju z EU tarifo brez dodatnega stroška/pribitka na voljo, največ 5.660 MB. Tako na primer velja: če pred odhodom v območje z EU tarifo porabite 5.000 MB prenosa podatkov v Sloveniji, imate za mobilni prenos podatkov med gostovanjem v območju z EU tarifo brez dodatnih stroškov na voljo 5.660 MB. če pred odhodom v območje z EU tarifo porabite 18.000 MB prenosa podatkov v Sloveniji, imate za mobilni prenos podatkov med gostovanjem v območju z EU tarifo brez dodatnih stroškov na voljo še 2.480 MB. če v Sloveniji ne porabite nič prenosa podatkov in nato v območju z EU tarifo porabite 6.660 MB, za 1.000 MB presežete 5.660 MB, kolikor jih imate na območju z EU tarifo na voljo brez dodatnih stroškov. Za teh 1.000 MB razlike plačate pribitek 0,0092 EUR za 1 MB, torej 9,2 evra (cena z DDV). Pri tem skupna poraba prenosa podatkov v območju z EU tarifo in v Sloveniji ne sme preseči v paketu zakupljenih 20.480 MB. Ob doseženem limitu prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se prenos podatkov onemogoči. ​ *V skladu z obvestilom z dne 3. 5. 2017 (Sprememba zaračunavanja mobilnega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije) bo cena prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v območju z EU-tarifo 0,02 €/MB. ​ Predplačniki/Mobi uporabnikiSpremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje:Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo in klicev na posebne, komercialne in premijske številke ostanejo nespremenjene. Ravno tako se klici iz Slovenije obračunajo nespremenjeno. Morebitne zakupljene enote 30-dnevnih mesečnih zakupov (klici, sporočila, mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji kot doma tudi v območju z EU tarifo, tako boste lahko vse zakupljene enote mobilnih storitev porabili brez dodatnih stroškov tudi v območju z EU tarifo. Po porabi zakupljenih količin se mobilne storitve obračunavajo po ceniku. Morebitne zakupljene enote za prenos podatkov 1-dnevnega zakupa Mobilni internet Mobi 1 GB 1 dan bodo s 15. 6. 2017 na voljo le v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, njihovo koriščenje v območju z EU tarifo ne bo možno in v nobenem primeru ne vpliva na obračun in ceno storitev, ki veljajo za gostovanje v območju z EU tarifo. Cenik Mobi, ki stopi v veljavo 15. 6. 20172. Sprememba Posebnih pogojev uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitevV četrtek, 15. junija 2017, pričnejo veljati spremenjeni Posebni pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev.V navedenih pogojih se spreminja: Poglavje 1: dodana točka 1.5, ki se nanaša na gostovanje v Evropski uniji (Rome like at home-RLAH). Poglavje 4: dodane točke od 4.1 do 4.6, ki se nanašajo na uporabo storitev v omrežjih operaterjev z EU tarifo zaradi uveljavitve Uredbe EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbene Uredbe EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016). Posebni pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev, ki stopijo v veljavo 15. junija 2017.3. Sprememba cenika splošnih storitevV soboto, 1. julija 2017, prične veljati spremenjen cenik splošnih storitev. Spremembe cenika se nanašajo na spremembo cen priključne takse, ki se pri paketih, kjer se je zaračunala, spreminja v ceno 10,95 evra (cena z DDV). Dodatno se spreminjajo tudi cene spremembe telefonske številke na naročnikovo zahtevo, spremembe naročniškega paketa, prenosa naročniškega razmerja, prehoda iz naročniškega razmerja v sistem Mobi, ponovnega vklopa na lastno zahtevo in v primeru blokade, zamenjave SIM-kartice ter prekinitve naročniškega razmerja. Spremembe cenika splošnih storitev, ki stopijo v veljavo 1. 7. 2017Naročniki, ki se z zgoraj navedenimi spremembami pod točko 1., 2. In 3. ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700. ​
Telekom Slovenije
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Bob
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Spar Mobil
spletna stran klicni center e-mail
SoftNET mobil
spletna stran klicni center e-mail
A1
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Izimobil
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Hip mobil
spletna stran klicni center e-mail
Ventocom
spletna stran e-mail
Telemach
spletna stranklicni center e-mail Facebook YouTube
T-2
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
HoT - Hofer Telekom
spletna stran klicni center e-mail
Me2
spletna stran klicni center e-mail

donacije