Telekom Slovenije obvestila

RSS za info in obvestila
  1. Obveščamo vas, da bomo v sklopu Celjskega sejma, ki bo potekal med 12. 9. in 17. 9., delili letak, s katerim bodo lahko uporabniki do vključno 20. 9. 2017 v Telekomovem centru koristili 50 % popusta na mesečno naročnino paketa Dostopni B za obdobje 24 mesecev.Za ugodnost veljajo sledeči pogoji: ​velja za nove in obstoječe zasebne ali poslovne uporabnike, ki z nakupom akcijske mobilne naprave sklenejo ali podaljšajo razmerje za 24 mesecev;ugodnost je mogoče koristiti le v Telekomovih centrih po vsej Sloveniji;za pridobitev ugodnosti je treba predložiti letak;popust oziroma brezplačna menjava paketa za obstoječe naročnike v primeru koriščenja popusta ni mogoča.​
  2. Vsem naročnikom paketov za mlade (izjema so paketi Džabest 250 za zmeri, Džabest 2000 za zmeri in Džabest Na polno za zmeri), ki do dopolnjenega 31. leta ne bodo sami uredili spremembe paketa za mlade v drug izbrani naročniški paket za mobilne storitve, se bo v skladu s spremembo ponudbe izbrani paket za mlade spremenil v paket Dostopni A. Takšna sprememba naročniškega paketa za mlade je brezplačna. Podrobnosti v zvezi s spremembami paketov za mlade so na voljo na www.telekom.si, v Telekomovih centrih ali na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700. Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.
  3. Obveščamo vas, da od 7. 9. 2017 dalje ni več mogoče sklepanje naročniškega razmerja s paketom Dogaja. V Telekomu Slovenije s 7. 9. 2017 uvajamo nove mobilne naročniške pakete Neodvisni, ki so na voljo mladim med 11. in 31. letom. V skladu s prenovo mobilne ponudbe navajamo spremembe pri spodaj navedenih paketih: Paket EU Dogaja smo preimenovali v paket Neodvisni B, storitve, ki so vključene v paket, pa ostajajo nespremenjene. Prav tako ostaja nespremenjena cena paketa.Paket Hej smo preimenovali v paket Neodvisni A, storitve, ki so vključene v paket, pa ostajajo nespremenjene. Prav tako ostaja nespremenjena cena paketa. V ponudbo za mlade uvajamo novo, dodatno podrejeno naročniško razmerje SIM 2 Mladi za paket Neodvisni B. Novi paketi uporabnikom omogočajo še boljšo uporabniško izkušnjo tako doma kot tudi v območju z EU-tarifo. Več informacij o novih paketih je na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ali na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700.
  4. V Telekomu Slovenije s 1. 9. 2017 uvajamo nove mobilne naročniške pakete Dostopni. V skladu s prenovo ponudbe so v nadaljevanju navedene spremembe: Naročnikom, ki prekinejo naročniško razmerje s paketi Modri, Modri Plus, Modri Net, Modri poslovni paket ali Premium poslovni paket, pri tem pa obdržijo mobilno naročniško razmerje, bo le-to od 1. 10. 2017 spremenjeno v paket Dostopni A. Naročniško razmerje Druga številka – Modri ali Druga številka – Podjetni bo spremenjeno v paket Druga številka – Brezskrbni. Naročnikom, ki prekinejo nosilno naročniško razmerje s paketi Družinski bonus, Skupni mobilni zakup, Najin D, paketi z Drugo številko, SIM 2 in s paketom Internet Itak, pa se podrejeno naročniško razmerje s 1. 10. 2017 spremeni v paket Dostopni A. Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700. Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.​
  5. Obveščamo vas, da bomo 1. 10. 2017 ukinili mobilni naročniški paket Penzion plus. Obstoječim naročnikom navedenega mobilnega naročniškega paketa bomo v obdobju od 1. 9. 2017 do vključno 30. 9. 2017 omogočili brezplačen prehod na ostale veljavne mobilne naročniške pakete, ki so objavljeni na naši spletni strani. V kolikor naročniki ne bodo sami spremenili paketa do navedenega dne, pa bomo s 1. 10. 2017 njihov naročniški paket, glede na naročnikovo porabo in trenutno mesečno naročnino, samodejno spremenili v enega od naslednjih mobilnih naročniških paketov: Enostavni A, Enostavni B ali Dostopni A. O podrobnih spremembah paketov bodo naročniki obveščeni z direktno pošto. Naročniki navedenega mobilnega naročniškega paketa, ki se ne strinjajo s predlagano spremembo, imajo do 30. 9. 2017 pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika (tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave). Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati: 1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa 2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700. Telekom Slovenije d.d.​
  6. Obveščamo vas, da od 1. 9. 2017 dalje ni več mogoče sklepanje naročniških razmerij z naslednjimi paketi: Brezskrbni A, Brezskrbni B in Brezskrbni C. V Telekomu Slovenije s 1. 9. 2017 uvajamo nove mobilne naročniške pakete Dostopni. Naročniško razmerje s paketi Dostopni A, Dostopni B in Dostopni C lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. V skladu s prenovo mobilne ponudbe navajamo spremembe pri spodaj navedenih paketih:Paket EU Vključeni smo preimenovali v paket Dostopni A, storitve, ki so vključene v paket, pa ostajajo nespremenjene. Prav tako ostaja nespremenjena cena paketa. Paket Brezskrbni C smo preimenovali v paket Dostopni C. Paketu smo dodali 120 minut pogovorov iz Slovenije v območje z EU-tarifo in povečali količino prenosa podatkov, ki je na voljo v območju z EU-tarifo, in sicer z 8,93 GB (9150 MB) na 20 GB. Cena paketa ostaja nespremenjena.V ponudbo uvajamo nov mobilni naročniški paket Dostopni B. Novi paketi uporabnikom omogočajo še boljšo uporabniško izkušnjo tako doma kot tudi v območju z EU-tarifo. Več informacij o novih paketih je na voljo na www.telekom.si , na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ali na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700. ​
  7. Obveščamo vas, da se bo od 1. 9. 2017 vklop zakupa Čvekaj Mobi oziroma dodelitev enot iz zakupa zaračunala po spremenjeni redni ceni, in sicer 7,95 EUR namesto 9,95 EUR. Od 15. 6. 2017 dalje se 1.500 enot za klice, sporočila in prenos podatkov iz zakupa Čvekaj Mobi lahko porablja brez dodatnih stroškov tudi v območju držav z EU-tarifo: tako lahko uporabniki Mobi svoj Mobi brezskrbno uporabljajo tudi v času dopustov. Neomejeni klici znotraj omrežja Telekoma Slovenije so na voljo le v Sloveniji.
  8. S 1. 9. 2017 prenehamo tržiti dodatne opcije BALKAN S, BALKAN M in BALKAN L. Naročniki, ki imajo aktivnega katerega od teh zakupov, jih bodo lahko uporabljali še naprej, in sicer do 1. 10. 2017.​ Na voljo bosta nova, izredno privlačna zakupa. Več o njiju si boste lahko prebrali po 23. 8.
  9. ​ Zaradi večje razumljivosti in nadaljnjega poenostavljanja naše ponudbe postopoma spreminjamo nekatera poimenovanja v okviru naših fiksnih storitev, zato posledično urejamo besedilo tudi v različnih posebnih pogojih. V tej fazi smo prilagodili besedilo v Pogojih nakupa blaga in storitev ter v Pogojih uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije.1. Sprememba Pogojev nakupa blaga in storitevPoleg novega poimenovanja se navedeni pogoji dopolnijo še v delu, ki se nanaša na postopek upravljanja s storitvami prek Spletnih mest in mobilnih aplikacij, možnosti naročil prek klicnega centra z opredelitvijo nakupov pod posebnimi pogoji in izbris načina plačila, ki ni več možen z dodanim novim načinom plačila. Hkrati so izvedene tudi posodobitve v posebnih ločenih dokumentih, vezanih na določila, ki urejajo medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev, tudi na daljavo in zunaj poslovnih prostorov v sklopu E-trgovine. Postopek nakupa blaga in storitev se spreminja v Pravila nakupa blaga in storitev. Postopek nakupa blaga in storitev v E-trgovini se spreminja v Dodatna določila nakupa blaga in storitev v E-trgovini, ki je objavljen na spletnih straneh E-trgovine. Pogoji nakupa blaga in storitev2. Sprememba Pogojev uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma SlovenijePoleg novega poimenovanja se navedeni pogoji dopolnijo še v delu, ki se nanaša na prijavo v Moj Telekom in dostop do naročniških razmerij. Poleg kode Telekom ID za dostop do razmerij je po novem na voljo možnost hitre registracije v Moj Telekom in dodelitev pravic za dostop s strani drugega naročnika. Pogoji uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma SlovenijeČe se naročniki, na katere se nanaša sprememba v točkah 1 in 2, s spremenjenimi pogoji ne strinjajo, lahko do 16. 8. 2017 odstopijo od naročniške pogodbe, in sicer brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti, ki izhajajo iz nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave. Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire: 1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa 2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, in plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700. ​
  10. Obveščamo vas, da smo za naročnike fiksnih storitev Telekoma Slovenije pripravili brezplačno dodatno storitev Mobilni internet 5 dni. Storitev je na voljo brezplačno, in sicer za uporabnike, ki imajo težavo s fiksnim internetom in se jim lahko omogoči dodatna storitev le na mobilnem razmerju Telekoma Slovenije. Storitev se naročniku doda na podlagi prijave nedelovanja fiksnih storitev, ki jo poda v SOC (nekdanji STPU). Na razmerju, ki pridobi storitev Mobilni internet 5 dni, je za obdobje 5 dni (od trenutka vključitve) na voljo neomejena uporaba mobilnega interneta. Po preteku 5 dni se storitev samodejno izklopi. ​​V času vklopljene storitve Mobilni internet 5 dni se količine za mobilni prenos podatkov, ki so aktivne na mobilnem razmerju, ne odštevajo. Uporabnik prejme SMS ob vklopu in izklopu storitve. Storitev je za brezplačno uporabo na voljo le v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Uporaba v času gostovanja ni omogočena. Uporabnik lahko uporablja storitev Mobilni internet 5 dni za vse storitve, ki jih lahko koristi na svoji napravi (npr. TViN, Shramba, Youtube, Deezer …). ​
Telekom Slovenije
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Bob
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Spar Mobil
spletna stran klicni center e-mail
SoftNET mobil
spletna stran klicni center e-mail
A1
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Izimobil
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Hip mobil
spletna stran klicni center e-mail
Ventocom
spletna stran e-mail
Telemach
spletna stranklicni center e-mail Facebook YouTube
T-2
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
HoT - Hofer Telekom
spletna stran klicni center e-mail
Me2
spletna stran klicni center e-mail

donacije