Telekom Slovenije obvestila

RSS za info in obvestila
  1. Obveščamo vas, da s 1. 12. 2017 prične veljati nov cenik, navodila za uporabo in pogoji uporabe Predplačniškega mobilnega interneta.​Ključne spremembe in novosti v ponudbi so povečane vključene količine pri vseh časovnih zakupih ob nespremenjenih cenah posameznega zakupa.​Navodila za uporabo, cenik in pogoji uporabe​.​
  2. ​​​Obveščamo vas, da bomo s 15. 11. 2017 prenehali tržiti naslednje mobilne storitve:Družinska vez ​ Neomejeni pogovori v mobilno omrežje Telekoma Slovenije Večerni in vikend pogovori ura pogovorov v druga omrežja ​3 ure pogovorov v druga omrežja​
  3. V skladu s točko 7.12. Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., in točko 8.5. Pogojev nakupa blaga in storitev, Telekom Slovenije ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.Telekom Slovenije za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, priznava Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, Ljubljana, e-naslov info@ecdr.si, telefonska številka 08 205 65 90, ki za reševanje potrošniških sporov izvaja postopek med-arb:kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v zvezi z uporabo Monete kot storitve plačevanja v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih, kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja spora, pri katerem gospodinjski odjemalec lahko vloži pobudo za začetek postopka v skladu z Energetskim zakonom. Telekom Slovenije kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr. Ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ter Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov.​
  4. Operater IZI mobil, d.d., Ljubljana, bo 31. 12. 2017 kot virtualni operater prenehal z dejavnostjo nudenja predplačniških mobilnih storitev. S 1. 1. 2018 bodo uporabniki IZI mobila, d.d., prešli k Telekomu Slovenije, d.d., kjer bomo uporabnikom mobilne storitve tudi v prihodnje nemoteno zagotavljali v svojem omrežju.Za uporabnike IZI mobila, d.d., po 1. 1. 2018 torej ne bo večjih sprememb. Mobilna telefonska številka in kartica SIM ostaneta veljavni tudi po prehodu (pomeni: tudi po 1. 1. 2018), prav tako se bo uporabnikom dobroimetje na iziračunu preneslo na predplačniški račun pri Telekomu Slovenije. Tarife in cene storitev bodo tudi po prehodu k Telekomu Slovenije ostale enake, prav tako ostaja blagovna znamka izimobil. Način polnitve iziračuna tudi od 1. 1. 2018 dalje ostaja nespremenjen. Polnitev bo možna na naslednje načine:1. z obstoječim ukaznim nizom za polnitev računa IZI kartic *181*16-mestna številka#tipka za klic​ 2. prek ostalih načinov polnitev, ki jih omogoča sistem izimobil (več informacij na http://na.izimobil.si/Polnitev). Od 1. 1. 2018 dalje bodo za predplačniške uporabnike storitev izimobil pričele veljati naslednje spremembe:S 1. 1. 2018 prenehajo veljati »Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev družbe IZI mobil, d. d.« in pričnejo veljati »Pogoji poslovanja in uporabe storitev IZI mobil«. Po 1. 1. 2018 bodo še naprej veljavni vsi SIM-paketi in vrednotnice družbe IZI mobil, d.d., prodani do 31. decembra 2017. Paketi in vrednotnice veljajo do dne, ki je naveden na posameznem izdelku. Pogoji poslovanja in uporabe storitev izimobil po 1. 1. 2018: Pogoji poslovanja in uporabe storitev *izi*mobil po 1. 1. 2018Splošni in posebni ​pogoji uporabeCenik za splošne storitveVeč informaciji o ponudi storitev izimobil pri Telekomu Slovenije od 1. 1. 2018 dalje je na voljo na www.telekom.si/izimobil/info.Uporabniki družbe IZI mobil, d.d., ki s temi spremembami ne soglašajo, lahko pred 31. 12. 2017 svojo mobilno številko prenesejo na izbranega operaterja ali prenehajo uporabljati storitev ter porabijo dobroimetje na iziračunu. Svoje strinjanje ali nestrinjanje s prenosom na ponudnika Telekom Slovenije lahko sporočijo na info@izimobil.si ali na spodaj navedene brezplačne številke, pri čemer naj navedejo svojo predplačniško telefonsko številko izimobil. Dodatna pojasnila so uporabnikom IZI mobila, d.d., na voljo na spletni strani http://www.izimobil.si/Aktualno/Novosti-in-obvestila, na brezplačni številki Centra za pomoč uporabnikom 051 800 800 in 080 88 11 ter na prodajnih mestih družbe IZI mobil, d.d.
  5. Obveščamo vas, da bo v zimskem času spremenjen delovni čas Telekomovega centra Koper, in sicer je skrajšan sobotni urnik, ki bo po novem od 8:00 do 12:30. Zimski urnik velja od novembra 2017 do konca marca 2018.​
  6. Obveščam vas, da se bo Telekomov center Postojna zaradi prenove začasno preselil na novo lokacijo v neposredni bližini. Telekomov center Postojna se bo tako od 27. oktobra do predvidoma konca novembra nahajal na Ulici 1. maja 2d, čez cesto pri poslovalnici NLB.Pri tem delovni čas in kontaktne številke Telekomovega centra Postojna ostajajo nespremenjeni. Telekomov center bo odprt od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro ter ob sobotah med 8.uro in 12:30. Za pomoč in informacije lahko pokličete na telefonsko številko 05 701 30 00 ali na mobilno številko 041 700 213.Zaradi selitve bo delovni čas Telekomovega centra Postojna v četrtek, 26. oktobra, izjemoma od 8. do 17. ure.
  7. ​​Zaradi uskladitve poslovanja z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe (na primer sprememba cenika, preimenovanje paketov …), ki je bil sprejet na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), uporabnike naših storitev obveščamo, da bomo v Telekomu Slovenije veljavne spremembe pričeli uveljavljati 11. 10. 2017.  Skladno z navedenim aktom lahko uporabniki naših storitev izberete način, na katerega želite biti v prihodnje obveščeni o nameravanih spremembah pogojev iz naročniške pogodbe. Pri tem imate na voljo naslednje možnosti: prek SMS-sporočil, prek elektronske pošte ali s klasično pošto na naslov naročnika. Svojo odločitev nam lahko do 15. 11. 2017 sporočite na prodajnih mestih Telekoma Slovenije, d.d., in prek številk 080 8000 in 041 700 700. V skrbi za okolje si v Telekomu Slovenije želimo, da bi se čim več uporabnikov odločilo za elektronske poti obveščanja. Uporabnike, ki načina obveščanja ne boste posebej izbrali, bomo o spremembah pogojev iz naročniške pogodbe obveščali na naslednje načine: - naročnike mobilnih storitev in uporabnike predplačniških mobilnih storitev, ki podpirajo prejem SMS-sporočila, bomo obveščali prek SMS-sporočil. V primeru naročniških razmerij z več mobilnimi številkami bomo obveščali prek SMS-sporočil na nosilno številko; - naročnike fiksnih storitev bomo obveščali prek elektronske pošte na naslov, ki je bil opredeljen v naročniški pogodbi ob registraciji elektronskega poštnega predala, ali pa na elektronski naslov, ki so ga naročniki navedli ob registraciji v Moj Telekom. V primeru, da so naročniki v naročniški pogodbi navedli kontaktno mobilno številko, vas bomo obveščali prek SMS-sporočil na to številko; - ​naročnike, ki v naročniški pogodbi nimajo navedene ne kontaktne mobilne številke ne elektronskega naslova, bomo obveščali z obvestilom po klasični pošti. Poleg navedenega osebnega obveščanja bodo obvestila o nameravanih spremembah pogojev iz naročniške pogodbe objavljena tudi na spletnih straneh in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Ker je sprememba pogojev potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo oziroma s podzakonskimi predpisi, naročniki zaradi uveljavitve teh sprememb, če se z njimi ne strinjajo, nimajo pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja, brez pogodbene kazni in brez odpovednega roka. Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije, d.d., in na številkah 080 8000 ali 041 700 700.
  8. O​bveščamo vas, da smo danes, 5. 10. 2017, na Telekomu Slovenije začeli jesensko nagradno igro, ki prinaša številne uporabne nagrade. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se še niso registrirali v Moj Telekom in bi si to želeli storiti zdaj. Pravila so preprosta: še danes se registrirajte v Moj Telekom, pridobite kodo Telekom ID za polni dostop ter sodelujte v žrebanju za nagrado. Pohitite, saj je nagradna igra že v polnem teku! Več o Mojem Telekomu, nagradni igri in nagradah pa si preberite na tej povezavi: http://www.telekom.si/moj-telekom/nagradna-igra.
  9.  Obveščamo vas, da bomo v sklopu Celjskega sejma, ki bo potekal med 12. 9. in 17. 9., delili letak, s katerim bodo lahko uporabniki do vključno 20. 9. 2017 v Telekomovem centru koristili 50 % popusta na mesečno naročnino paketa Dostopni B za obdobje 24 mesecev.Za ugodnost veljajo sledeči pogoji: ​velja za nove in obstoječe zasebne ali poslovne uporabnike, ki z nakupom akcijske mobilne naprave sklenejo ali podaljšajo razmerje za 24 mesecev;ugodnost je mogoče koristiti le v Telekomovih centrih po vsej Sloveniji;za pridobitev ugodnosti je treba predložiti letak;popust oziroma brezplačna menjava paketa za obstoječe naročnike v primeru koriščenja popusta ni mogoča.​
  10. Vsem naročnikom paketov za mlade (izjema so paketi Džabest 250 za zmeri, Džabest 2000 za zmeri in Džabest Na polno za zmeri), ki do dopolnjenega 31. leta ne bodo sami uredili spremembe paketa za mlade v drug izbrani naročniški paket za mobilne storitve, se bo v skladu s spremembo ponudbe izbrani paket za mlade spremenil v paket Dostopni A. Takšna sprememba naročniškega paketa za mlade je brezplačna. Podrobnosti v zvezi s spremembami paketov za mlade so na voljo na www.telekom.si, v Telekomovih centrih ali na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700. Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.
Telekom Slovenije
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Bob
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Spar Mobil
spletna stran klicni center e-mail
SoftNET mobil
spletna stran klicni center e-mail
A1
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Izimobil
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Hip mobil
spletna stran klicni center e-mail
Ventocom
spletna stran e-mail
Telemach
spletna stranklicni center e-mail Facebook YouTube
T-2
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
HoT - Hofer Telekom
spletna stran klicni center e-mail
Me2
spletna stran klicni center e-mail

donacije