A1 obvestila

 1. Obveščamo vas, da s 24. 7. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni Posebni pogoji paketov A1 SIM za souporabo. Spremembe so vezane na formalno uskladitev z novimi pogoji EU gostovanja, ki se izvajajo od 15.6.2017 dalje in o katerih smo vas že obveščali dne 15.5.2017.

 2. Vse naročnike, ki imajo sklenjeno Zavarovanje mobilne naprave - Si.zavarovanje obveščamo, da s 1. 2. 2017 spreminjamo mesečno premijo za zavarovanje naprav do vrednosti 160 EUR, iz sedanje cene 0,99 EUR na 1,29 EUR.

  Obveščamo vas tudi, da s 1. 2. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni:

  Splošni pogoji za zavarovanje mobilnih in multimedijskih naprav

  Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Si.mobilovega klicnega centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40.

 3. Obveščamo vas, da s 1. 1. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni

  - Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike

  - Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike

  kjer je dodano poglavje VII. Dostop do odprtega interneta in s tem v skladu tudi definiciji hitrosti, vse vezano na izpolnjevanje obveznosti družbe SI.MOBIL d.d. iz 4. člena Uredbe 2015/2120/EU. Navedeni 4. člen Uredbe 2015/2120/EU namreč nalaga ponudnikom storitev dostopa do interneta, da v vsaki pogodbi (sestavni del so tudi navedeni splošni pogoji), ki vključuje storitve dostopa do interneta navede določene informacije, razlago in postopke, ki zagotavljajo ukrepe v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta.

  Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali na prodajnih mestih.

Telekom Slovenije
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Bob
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Spar Mobil
spletna stran klicni center e-mail
SoftNET mobil
spletna stran klicni center e-mail
A1
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Izimobil
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Hip mobil
spletna stran klicni center e-mail
Ventocom
spletna stran e-mail
Telemach
spletna stranklicni center e-mail Facebook YouTube
T-2
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
HoT - Hofer Telekom
spletna stran klicni center e-mail
Me2
spletna stran klicni center e-mail

donacije