A1 obvestila

 1. Vse naročnike, ki imajo sklenjeno Zavarovanje mobilne naprave - Si.zavarovanje obveščamo, da s 1. 2. 2017 spreminjamo mesečno premijo za zavarovanje naprav do vrednosti 160 EUR, iz sedanje cene 0,99 EUR na 1,29 EUR.

  Obveščamo vas tudi, da s 1. 2. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni:

  Splošni pogoji za zavarovanje mobilnih in multimedijskih naprav

  Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Si.mobilovega klicnega centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40.

 2. Obveščamo vas, da s 1. 1. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni

  - Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike

  - Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike

  kjer je dodano poglavje VII. Dostop do odprtega interneta in s tem v skladu tudi definiciji hitrosti, vse vezano na izpolnjevanje obveznosti družbe SI.MOBIL d.d. iz 4. člena Uredbe 2015/2120/EU. Navedeni 4. člen Uredbe 2015/2120/EU namreč nalaga ponudnikom storitev dostopa do interneta, da v vsaki pogodbi (sestavni del so tudi navedeni splošni pogoji), ki vključuje storitve dostopa do interneta navede določene informacije, razlago in postopke, ki zagotavljajo ukrepe v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta.

  Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali na prodajnih mestih.

 3. S 1. 2. 2017 se v Splošnih pogojih za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike ter Splošnih pogojih za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike doda točka 26.a z vsebino:

  »Naročnik lahko vklaplja in izklaplja različne tarife in opcije ter na druge primerne načine prilagaja Elektronske komunikacijske storitve, ki so predmet naročniške pogodbe, na način in pod pogoji, kot jih vsakokrat določi in Naročniku na ustrezen način sporoči Si.mobil. Naročnik se strinja, da z začetkom izvajanja Elektronske komunikacijske storitve, ki jo je vklopil preko SMS sporočil, preko telefonskih klicev, preko spleta in v drugih primerih, ko nista hkrati prisotna Si.mobil in Naročnik, Naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe, ki bi jo sicer lahko uveljavljal v roku 14 dni od vključitve te storitve z izpolnitvijo obrazca dostopnega na spletni strani www.simobil.si pod zavihkom sodelovanje/splošni pogoji/ obrazec za vračilo blaga za fizične osebe. V vsakem primeru pa je vsako Elektronsko komunikacijsko storitev mogoče za  naprej izklopiti na način, kot je določen v vsakokratnih splošnih ali posebnih pogojih Simobila.«

  Obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi na spletni strani www.simobil.si brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti uporabnikov. Uporabnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 in na prodajnih mestih.

 4. S 1. 2. 2017 se spreminjajo cene mesečne naročnine nekaterih starih Si.mobilovih paketov. Sprememba cen mesečnih naročnin se bo izvedla v povišanju 1 € z DDV, in sicer na sledečih poslovnih in zasebnih paketih:

  OPTIMALNI S, OPTIMALNI M, ULTIMATIVNI S, ULTIMATIVNI M, ULTIMATIVNI L, ULTIMATIVNI XL, PODJETNI OPTIMALNI S, PODJETNI OPTIMALNI M, PODJETNI ULTIMATIVNI S, PODJETNI ULTIMATIVNI M, PODJETNI ULTIMATIVNI L, PODJETNI ULTIMATIVNI XL, SENIOR S, SENIOR M, POLETJE, SILVESTER, GIGANT PLUS, ORTO ELASTIK, ORTO ELASTIK mini, Praznični ORTO ELASTIK, PODJETNI NESKONČNI L, PODJETNI NESKONČNI M, PODJETNI NESKONČNI S, PODJETNI NESKONČNI TUJINA, PODJETNI OSNOVNI L, PODJETNI OSNOVNI M, PODJETNI OSNOVNI S, enaZAME, triZAME, XS ZAME, S ZAME, M ZAME, XS ZATE, M ZATE, SENIOR ZATE, OSNOVNI S, OSNOVNI M, NESKONČNI XS, NESKONČNI S, NESKONČNI M, NESKONČNI L, ORTO BOMBASTIK, ORTO FANTASTIK, ORTO GIGASTIK, ORTO SMART, ORTO STARTASTIK, ORTO TRIPSTER, ORTO TRIPSTER PLUS *, ORTO U NULO, PODJETNI START 1, PODJETNI START 2, PODJETNI START 3, PODJETNI SMART 1, PODJETNI SMART 2, PODJETNI SMART 3, XS PODJETNI, S PODJETNI, M PODJETNI, L PODJETNI, XL PODJETNI, PAKET 9, SENIOR, SMART, SMART 1, Neskončni paket, PRAZNIČNI PAKET, GIGANT.

  * Podražitev velja za star paket ORTO TRIPSTER PLUS, medtem ko mesečna naročnina na aktualnem paketu ORTO TRIPSTER+ ostaja nespremenjena.

  Nove cene mesečnih naročnin:

  NAZIV PAKETA

  NOVA MESEČNA NAROČNINA

  OPTIMALNI S

  10,99 €

  OPTIMALNI M

  15,99 €

  ULTIMATIVNI S

  20,99 €

  ULTIMATIVNI M

  23,99 €

  ULTIMATIVNI L

  27,99 €

  ULTIMATIVNI XL

  35,99 €

  PODJETNI OPTIMALNI S

  10,99 €

  PODJETNI OPTIMALNI M

  15,99 €

  PODJETNI ULTIMATIVNI S

  20,99 €

  PODJETNI ULTIMATIVNI M

  23,99 €

  PODJETNI ULTIMATIVNI L

  27,99 €

  PODJETNI ULTIMATIVNI XL

  35,99 €

  SENIOR S

  8,99 €

  SENIOR M

  12,99 €

  Poletje

  23,99 €

  BUS Poletje

  23,99 €

  Silvester

  20,99 €

  BUS Silvester

  20,99 €

  GIGANT PLUS

  25,99 €

  ORTO ELASTIK

  20,99 €

  ORTO ELASTIK mini

  16,99 €

  Praznični ORTO ELASTIK

  20,99 €

  PODJETNI NESKONČNI L

  33,99 €

  PODJETNI NESKONČNI M

  27,99 €

  PODJETNI NESKONČNI S

  19,99 €

  PODJETNI NESKONČNI TUJINA

  41,99 €

  PODJETNI OSNOVNI L

  23,99 €

  PODJETNI OSNOVNI M

  15,99 €

  PODJETNI OSNOVNI S

  11,99 €

  enaZAME

  16,99 €

  triZAME

  22,99 €

  XS ZAME

  8,99 €

  S ZAME

  18,99 €

  M ZAME

  23,99 €

  XS ZATE

  10,99 €

  M ZATE

  25,99 €

  SENIOR ZATE

  16,99 €

  OSNOVNI S

  12,99 €

  OSNOVNI M

  17,99 €

  NESKONČNI XS

  19,99 €

  NESKONČNI S

  22,99 €

  NESKONČNI M

  29,99 €

  NESKONČNI L

  41,99 €

  ORTO BOMBASTIK

  21,99 €

  ORTO FANTASTIK

  16,99 €

  ORTO GIGASTIK

  22,99 €

  ORTO SMART

  22,99 €

  ORTO STARTASTIK

  11,99 €

  ORTO TRIPSTER

  21,99 €

  ORTO TRIPSTER PLUS

  25,99 €

  ORTO U NULO

  14,99 €

  PODJETNI START 1

  1 naročniško razmerje

  12,99 €

  2 naročniški razmerji

  12,49 €

  3 naročniška razmerja

  11,99 €

  4 naročniška razmerja

  10,99 €

  PODJETNI START 2

  1 naročniško razmerje

  20,99 €

  2 naročniški razmerji

  19,99 €

  3 naročniška razmerja

  18,99 €

  4 naročniška razmerja

  17,99 €

  PODJETNI START 3

  1 naročniško razmerje

  25,99 €

  2 naročniški razmerji

  24,99 €

  3 naročniška razmerja

  23,99 €

  4 naročniška razmerja

  22,99 €

  PODJETNI SMART 1

  1 naročniško razmerje

  30,99 €

  2 naročniški razmerji

  29,99 €

  3 naročniška razmerja

  28,99 €

  4 naročniška razmerja

  26,99 €

  PODJETNI SMART 2

  1 naročniško razmerje

  41,99 €

  2 naročniški razmerji

  40,99 €

  3 naročniška razmerja

  38,99 €

  4 naročniška razmerja

  36,99 €

  PODJETNI SMART 3

  1 naročniško razmerje

  62,99 €

  2 naročniški razmerji

  61,99 €

  3 naročniška razmerja

  58,99 €

  4 naročniška razmerja

  55,99 €

  XS PODJETNI

  1 naročniško razmerje

  14,99 €

  2 naročniški razmerji

  14,49 €

  3 naročniška razmerja

  13,99 €

  4 naročniška razmerja

  12,99 €

  S PODJETNI

  1 naročniško razmerje

  21,99 €

  2 naročniški razmerji

  20,99 €

  3 naročniška razmerja

  19,99 €

  4 naročniška razmerja

  18,99 €

  M PODJETNI

  1 naročniško razmerje

  26,99 €

  2 naročniški razmerji

  25,99 €

  3 naročniška razmerja

  24,99 €

  4 naročniška razmerja

  23,99 €

  L PODJETNI

  1 naročniško razmerje

  36,99 €

  2 naročniški razmerji

  35,99 €

  3 naročniška razmerja

  33,99 €

  4 naročniška razmerja

  32,99 €

  XL PODJETNI

  1 naročniško razmerje

  51,99 €

  2 naročniški razmerji

  50,99 €

  3 naročniška razmerja

  47,99 €

  4 naročniška razmerja

  45,99 €

  PAKET 9

  22,99 €

  SENIOR

  16,99 €

  SMART

  7,99 €

  SMART 1

  10,99 €

  Neskončni paket

  36,99 €

  PRAZNIČNI PAKET

  27,99 €

  Praznični paket VPN

  27,99 €

  GIGANT

  21,99 €

  GIGANT VPN

  21,99 €

   

  Obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi na spletni strani www.simobil.si brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti uporabnikov. Uporabnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 in na prodajnih mestih. 

Telekom Slovenije
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Bob
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Spar Mobil
spletna stran klicni center e-mail
SoftNET mobil
spletna stran klicni center e-mail
A1
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Izimobil
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Hip mobil
spletna stran klicni center e-mail
Ventocom
spletna stran e-mail
Telemach
spletna stranklicni center e-mail Facebook YouTube
T-2
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
HoT - Hofer Telekom
spletna stran klicni center e-mail
Me2
spletna stran klicni center e-mail

donacije