Telekom Slovenije obvestila

RSS za info in obvestila
  1. ​Obveščamo vas, da bo Telekom Slovenije zaradi spremenjenih razmer na trgu s 1. 6. 2017 izvedel spremembo pri paketu Mobilni poslovni internet. Osnovna hitrost omenjenega paketa se bo spremenila s 4/2 Mb/s na 64/64 kb/s. Posledično se bo spremenila tudi cena osnovnega paketa s sedanjih 31,95 € na 6,95 € mesečno z DDV.Paketu bodo še vedno na voljo nadgradnje hitrosti z novimi cenami:hitrost MPI 4/2 Mb/s za dodatnih 25,00 € mesečnohitrost MPI 10/4 Mb/s za dodatnih 29,95 € mesečnohitrost MPI 20/5 Mb/s za dodatnih 34,94 € mesečnoObstoječim naročnikom se bo paket samodejno prilagodil tako, da bosta hitrost in končna cena enaki obstoječim. Skupna cena se ne spreminja. V primeru nestrinjanja z nameravano spremembo naročnik nima pravice do odstopa od naročniškega razmerja brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, saj ne gre za spremembo, ki bi vplivala na pravice in obveznosti pogodbenih pravic.​
  2. ​Z namenom večje razumljivosti in nadaljnjega poenostavljanja naše ponudbe​ bomo postopoma spremenili nekatera poimenovanja v okviru naših fiksnih storitev.Odslej tako storitve SiOL uvrščamo med fiksne storitve. Fiksne storitve so širša kategorija, ki vključuje: televizijo, fiksni internet, IP-telefonijo, PSTN-telefonijo, ISDN-telefonijo, Centreks in druge fiksne storitve (na primer VPN).Nekaj primerov sprememb v poimenovanju:- namesto izraza »širokopasovni priključek« bomo uporabljali izraz »fiksni priključek«,- namesto izraza »storitve SiOL« bomo uporabljali izraz »fiksne storitve«,- namesto »SiOL TV« bomo uporabljali »televizija Telekoma Slovenije«,- namesto izraza »internet SiOL« bomo uporabljali izraz »internet Telekoma Slovenije«,- namesto izraza »telefonija SiOL« bomo uporabljali izraz »telefonija (ali IP-telefonija)«.Navedenih je le nekaj primerov, pri tem pa bo v praksi, kadar bo to potrebno zaradi lažje razumljivosti, opis posamezne storitve vsebinsko dopolnjen s tehnologijo oz. podrobnejšo razlago.Nova poimenovanja v komunikacijo postopoma že uvajamo, spremembe pa bodo naročniki opazili tudi na računih, ki jih bodo za april prejeli v začetku maja.Vsem uporabnikom naših storitev se zahvaljujemo za razumevanje.​​
  3. V Telekomu Slovenije uporabnike spletne pošte Telekoma Slovenije opozarjamo, naj bodo pozorni na lažna elektronska sporočila, napisana v slabi slovenščini, v katerih pošiljatelj poziva uporabnika, da prebere pomembno obvestilo, ki ga s povezavo preusmerja na lažno spletno stran za prijavo, ki zahteva posredovanje uporabniškega imena in gesla. Navedenih sporočil ne posreduje Telekom Slovenije. Gre za očitno zlorabo identitete blagovne znamke Telekom Slovenije. Čeprav je spletna stran, ki se pri tem uporabnikom odpre, vizualno podobna spletni strani za prijavo v e-pošto Telekoma Slovenije, je kar nekaj znakov, ki kažejo na to, da je stran lažna. Najočitnejši je ta, da se stran ne nahaja na pravem naslovu: https://prijava.siol.net/posta/. Uporabnike opozarjamo, naj na tovrstna sporočila ne odgovarjajo in naj ne sledijo povezavam, navedenih v sporočilih, predvsem pa nikakor komurkoli ne posredujejo osebnih podatkov, uporabniških imen ali gesel. Ko takšne primere zaznamo, od upravljalcev platforme vedno zahtevamo, da sporno spletno stran nemudoma odstrani. Za dodatne informacije in pomoč smo uporabnikom na voljo na brezplačnih številkah 080 8000 in 041 700 700 ali prek e-naslova info@telekom.si.
  4. Telekom Slovenije v sodelovanju z družbo Google kot prvi operater v Sloveniji uvaja dodatno možnost plačila nakupov v aplikacijski trgovini Google Play, in sicer prek računa za opravljene storitve Telekoma Slovenije, ki ga prejmejo naročniki po izteku meseca. Možnost tovrstnega plačila je na voljo naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije za nakup aplikacij, iger ter filmskih, glasbenih in drugih vsebin, ki jih nudi aplikacijska trgovina Google Play. Na ta način bančna kartica ni pogoj za nakup v aplikacijski trgovini Google Play, prav tako pa naročnikom za izvedbo plačila ni treba ponudniku vsebin prek spleta posredovati občutljivih podatkov. Naročniki bodo novo možnost plačila v aplikacijski trgovini Google Play lahko izbrali, ko bodo želeli dodati novo plačilno sredstvo ter pri tem povezali svoj Google račun s svojo mobilno številko. Ob plačilu izbranih vsebin se jim bo kot dodatna možnost ponudila še izbira računa Telekoma Slovenije. V kolikor se naročniki odločijo za to možnost, pred prvim nakupom potrdijo, da so seznanjeni in da soglašajo s pogoji uporabe storitve. Strošek nakupa v trgovini Google Play s plačilom prek računa Telekoma Slovenije je omejen na 30 evrov mesečno (cena z DDV), medtem ko je sama storitev zagotavljanja tovrstnega plačila za naročnike brezplačna. Staršem, ki so mobitel z naročniškim razmerjem izročili svojim otrokom, svetujemo, da se z otrokom pogovorijo o uporabi tovrstnega plačila ter osnovah varnosti in zasebnosti na mobilnih napravah. Pogoji za uporabo storitve nakupovanja vsebin v aplikacijski trgovini Google Play Več informacij o plačilu v aplikacijski trgovini Google Play za naročnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije je na voljo na http://ts.si/placilo-google-play​.
  5. ​Od obračunskega obdobja za marec 2017 se bo neporabljen del popusta Mobi (znesek dobroimetja na računu Mobi ob prehodu v naročniško razmerje) upošteval tudi pri mesečni naročnini konvergenčnih paketov (Modri, Modri Net, Modri Plus, Modri paket in Premium poslovni paket).
  6. ​Obveščamo vas, da bomo v mesecu februarju nadgradili spletno pošto Telekoma Slovenije. Za morebitno občasno moteno delovanje spletne pošte se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.
  7. ​Obveščamo vas, da bo delovni čas TC Ptuj v torek, 28. 2. 2017, zaradi prireditve skrajšan. Telekomov center bo odprt do 12:30.  
  8. Obveščamo vas, da bomo s 2. 3. 2017 ukinili storitev Klicni dostop na paketih Družinski paket, Družinski paket SIN, SiOL paket 5 + 100, SiOL paket 5 + Nič. Za uporabo e-pošte boste prejeli obrazec.Več informacij o aktualnih paketih http://www.telekom.si/zasebni-uporabniki.Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo v 30 dneh od objave sprememb pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.
  9. ​Obveščamo vas, da bomo poslovnim naročnikom starejših paketov le-te spremenili v obstoječo ponudbo poslovnih paketov, ki uporabnikom omogočajo višje zadovoljstvo pri uporabi širokopasovnih storitev.Spremembe pri širokopasovnih paketih: •           ADSL 2.048 / 384 kbit/s za pravne osebe•           ADSL 4.096 / 512 kbit/s za pravne osebe•           ADSL 1.024 / 256 kbit/s za pravne osebe•           Poslovni paket internet TK shema•           Poslovna telefonija in internet TK do 07-2011•           Paket DUO Podjetnik (RZ)•           Paket DUO PodjetnikNaročnikom na paketih ADSL 2.048 / 384 kbit/s za pravne osebe, ADSL 4.096 / 512 kbit/s za pravne osebe, ADSL 1.024 / 256 kbit/s za pravne osebe in Poslovni paket internet TK shema bomo 2.3.2017 brezplačno spremenili navedeni paket v Osnovni poslovni paket z mesečno naročnino 32,95€/mesec.Naročnikom na paketih Poslovna telefonija in internet TK do 07-2011, Paket DUO Podjetnik (RZ) in Paket DUO Podjetnik bomo 2.3.2017 brezplačno spremenili navedeni paket v Napredni poslovni paket z mesečno naročnino 38,95€/mesec.Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo v 30 dneh od objave sprememb pravico odstopiti od naročniške pogodbe za zgoraj navedene pakete v ukinjanju brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:- da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa- da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 70 70 ali 041 700 700.
  10. Obveščamo vas, da bo Telekom Slovenije zaradi spremenjenih pogojev na trgu s 1. 3. 2017 spremenil cene fiksnih širokopasovnih paketov, ki vključujejo storitev televizije (SiOL TV in storitve televizije na drugih tehnologijah). Cene navedenih paketov se bodo povišale za 2 EUR mesečno, cene paketov Modri pa za 3 EUR mesečno. Cena kabelske televizije kot dodatka za naročnike paketov s samostojnim internetom, paketov s samostojno televizijo in poslovnih paketov se poviša na 9,90 EUR mesečno. Na 14 evrov mesečno se poviša cena naročnine na storitev Kabelsko distribucijske storitve I. Cene samostojne kabelske TV, naročnine na Kabelsko distribucijske storitve II. ter samostojne kabelske TV z univerzalno telefonijo se ne spremenijo. Cena kabelske TV kot dodatka za naročnike paketov Trio in paketov Modri se zniža na 6 EUR mesečno. Spremembe veljajo za storitve v omrežju Telekoma Slovenije in na odprtih širokopasovnih omrežjih - OŠO. Vse cene vključujejo DDV. Naročniki navedenih storitev Telekoma Slovenije, ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v 30 dneh od objave sprememb pravico odstopiti od naročniške pogodbe, v kolikor pogodba vsebuje omenjene storitve, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika (tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa akcijskih izdelkov in terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave). Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire: 1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa 2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino. Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700.
Telekom Slovenije
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Spar Mobil
spletna stran klicni center e-mail
Bob
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
A1
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Izimobil
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Telemach
spletna stranklicni center e-mail Facebook YouTube
T-2
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube

donacije